Een Zielsplanconsult: een geschenk voor jezelf 

 

Voor wie?
Het consult richt zich op iedereen die graag vanuit een levenshouding van nieuwsgierigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid-voor-zichzelf-nemen leeft. Het consult reikt je dan een methode aan waarmee je je leven vanuit het perspectief van je zielsplan kunt voelen en bekijken.
Daardoor ga je jezelf geheel anders beleven: je ervaart een enorme verdieping in de beleving van wie jij bent, je krijgt een versterkt gevoel van richting-in-je-leven en voor je inspiratie en daadkracht boor je voor jou tot dan toe niet gekende bronnen aan.

Hoe verloopt een consult van zes uur…
Vooraf heb je mijn boek aangeschaft en gelezen. Als er naar aanleiding daarvan vragen bij je opgekomen zijn, dan heb je die genoteerd. Het consult zelf begint met je vragen waarna we als vanzelf komen bij de vraag en het verlangen waarvoor je eigenlijk op consult gekomen bent.

Die vraag en dat verlangen vormen de rode draad door het consult heen, we keren er met behulp van werkopdrachten steeds naar terug vanuit het perspectief van het Zielsplan. Dat doen we óók door steeds na te voelen of en hoe dingen voor je voelen en werken.

Mijn ervaring is dat het consult 

Lees verder


nooit rechttoe-rechtaan verloopt, maar zijn eigen weg volgt.

 

Tijdens het consult maken we al naargelang hoe het consult verloopt, thema’s toegankelijk als:

 • Zielsplan: talenten, levenshouding en daadkracht
 • Resonantie en de Wet van aantrekking
 • De lemniscaat
 • Als de Wet van aantrekking niet werkt…
 • Je Gevoels-geleidesysteem helpt je!
 • Gevoelens, wensen en verlangens
 • Je gevoelsijkpunt
 • Inspiratiebronnen
 • De Wet van aantrekking in werking zetten!  
 • Je Heilige ruimte 
 • Het belang van contrast
 • Vertrouwen in het leven
 • Doeldenken, holding en Rusten-in-Zijn
 • De beleving van de werkelijkheid als dualiteit
 • Toewijding aan je Zielsverlangen
 • Bewustzijn en schepperschap. Verschillen tussen “dingen”, planten, dieren en mensen

Rinus Roland
Het consult wordt gegeven door Rinus Roland, Zielsplancoach, en tevens de eigenaar van uitgeverij Pallasia, gespecialiseerd in boeken over het Ziels- en levensplan.

De voorbereiding voor de jaaropleiding tot Zielsplancoach, de voorbereiding van “Alegría” en de voorbereiding van het symposium over mijn boek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent”, vragen zóveel tijd en aandacht, dat ik op dit moment elke week helaas slechts één Zielsplanconsult kan geven…

Plaats
Op een in het bos en aan de heide gelegen locatie van Pallasia op 7 km van Nijmegen

Datums
Eén dag (een ochtend en een middag) doordeweeks. Meestal van 11 tot 17 uur met enkele korte pauzes en één lange pauze van een uur

Eten en drinken
Drank is gratis en soep is er sowieso altijd.

Kosten
De kosten van een consult van circa 6 uur inclusief de pauzes bedragen 235 euro, hetgeen inclusief 21 % BTW is. 

Als je binnen een jaar deel neemt aan de Zielsplancoachcursus, dan worden de kosten van het consult in mindering gebracht op de kosten van de cursus!

De consultkosten zijn níet bij je verzekering declareerbaar maar wel als bedrijfskosten aftrekbaar.

Lees verder


Mijn uurtarief is laag maar mijn tijd is kostbaar. In mijn leven richt ik me op waar ik écht van kan genieten: ik voel me rijker worden wanneer tijdens het consult de bezieling in en tussen ons stroomt en niet het geld… 


 

Aanmelding
Stuur een mail. Vermeld daarin je naam en voornaam, je adres, postcode en woonplaats. En tevens je telefoon en mailadres. Geef aan waarvoor je je aanmeldt en voor welke datum. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.