Een Zielsplanconsult: een geschenk voor jezelf 

 

In het consult gaan we in op vragen als wie jij eigenlijk bent, waarom juist jij als ziel ervoor gekozen hebt naar de aarde te komen, hoe jij je op je verblijf op aarde voorbereid hebt door het maken van een ziels- en levensplan en hoe je zicht kunt krijgen op je zielsplan en dat verwezenlijken.

Gedurende circa negen uur (een middag en een ochtend met een overnachting in onze B&B of elders) gaan we door de workshop “Ontdek je eigen Zielsplan” heen en spitsen die op jou toe!

Als het consult “ingezakt” is, dan kun je aanvoelen of een tweede consult, in de vorm van de workshop “Verwezenlijk je eigen Zielsplan”, voor jou goed voelt. In plaats van dit tweede consult, of erna, is het ook mogelijk een jaartraject aan te gaan.

Een consult van circa 9 uur kost 160 euro. Daarbovenop komen dan nog je B&B-kosten, die als je voor een overnachting bij ons kiest, 35 euro bedragen. De prijs voor het jaartraject wordt in onderling overleg bepaald. 

De consultkosten zijn níet bij je verzekering declareerbaar.

Lees verder


In mijn leven richt ik me op waar ik écht van kan genieten: ik voel me rijker worden wanneer tijdens het consult de bezieling in en tussen ons stroomt en niet het geld… 

Consulten op deze manier gegeven zijn op die manier een groot geschenk voor ons beiden en werken mede daarom heel diep door en vormen keerpunten in je leven, in zoverre je daarvoor open staat, natuurlijk. Dan kan het consult wortel schieten en tot bloei komen.


 

Voor wie?
Het consult richt zich op iedereen die graag vanuit een levenshouding van nieuwsgierigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid-voor-zichzelf-nemen leeft. Het consult reikt je een methode aan waarmee je je leven vanuit het perspectief van je zielsplan kunt voelen en bekijken. Je blik wordt er vaak in een geheel andere richting door gericht of je ervaart een enorme verdieping in hoe je nu al bent. Als het consult goed wortel schiet, word je enorm gesterkt en versterkt in je gevoel van richting-in-je-leven, in je daadkracht en in je zelfstandigheid. En dit alles om in het leven meer gemak, tevredenheid, inspiratie, plezier, geluk en vervulling te kunnen ervaren: om meer van het leven te kunnen genieten.

Hoe verloopt een consult van negen uur…
Elk consult begint het eerste half uur met een werkopdracht, een van de vele… De uitkomst daarvan bespreken we. Dan zijn we al lekker op gang waarna je zo goed mogelijk de vraag en het verlangen verwoordt waarvoor je gekomen bent.

Die vraag en dat verlangen vormen de rode draad door het consult heen, we keren er steeds naar terug vanuit het perspectief van het Zielsplan. Dat doen we óók door steeds na te voelen of en hoe dingen voor je voelen en werken.
Maar ben je niet zo goed in staat die vraag en dat verlangen te verwoorden of te “bevoelen” dan zul je bij een echte bereidheid tot openheid daarbij door “boven” en door mijn eigen openheid geholpen worden en gaat dat tijdens het consult als vanzelf gebeuren!
 

Lees verder


Mijn ervaring is dat het consult nooit rechttoe-rechtaan verloopt, maar zijn eigen weg volgt.

Het loopt zoals het loopt, maar de veranderingen in jezelf beginnen al tíjdens het consult. Vandaar natuurlijk dat het consult zo lang duurt…

Tijdens het consult maken we thema’s toegankelijk als:

  • Wat is een ziel
  • Hoe werkt een zielsplan
  • De werking van contrast
  • Liefde en angst
  • Positieve en negatieve levenservaringen
  • Waarheen met je leven
  • Gelukkig en vervuld zijn


 

Rinus Roland
Het consult wordt gegeven door Rinus Roland, Zielsplancoach, en tevens de eigenaar van uitgeverij Pallasia, gespecialiseerd in boeken over het Ziels- en levensplan.

Plaats en overnachting
Op een in het bos en aan de heide gelegen locatie van Pallasia op 7 km van Nijmegen

Datums
Een middag en een ochtend naar keuze (óók in het weekend) en in overleg

Eten en drinken
Drank is gratis en soep is er sowieso altijd. Het ontbijt is inbegrepen bij de prijs van de B&B van 35,00 euro. Een warme maaltijd is voor eigen rekening verkrijgbaar in een van de vele restaurants binnen een straal van 3 km waaronder de op enkele honderden meters gelegen Zweef-Inn.

Aanmelding
Bel 0645508810 of stuur een mail. Vermeld daarin je naam en voornaam, je adres, postcode en woonplaats. En tevens je telefoon en mailadres. Geef aan waarvoor je je aanmeldt en voor welke datum