Een Zielsplanconsult: een geschenk voor jezelf 

 

In het consult voor jezelf of als geschenk voor een ander gaan we in op vragen als wie jij eigenlijk bent, waarom juist jij als ziel ervoor gekozen hebt naar de aarde te komen, hoe jij je op je verblijf op aarde voorbereid hebt door het maken van een ziels- en levensplan en hoe je zicht kunt krijgen op je zielsplan en dat verwezenlijken.

Een consult kan op drie manieren.

Je kunt kiezen voor een ochtend of een middag van vier uur waarbij jouw specifieke vraag centraal staat waarnaar we kijken vanuit het perspectief van het Zielsplan.

Of je kiest voor een middag en aansluitend een ochtend (met een overnachting in onze B&B of elders) waarbij we gedurende acht uur door de workshop “Ontdek je eigen Zielsplan” en “Verwezenlijk je eigen Zielsplan” heengaan en die op jou gaan toespitsen!

Als we door middel van het korte of lange consult met elkaar hebben kennis gemaakt, kan bekeken worden of een jaartraject zinvol is. 

Wat het kost? Het consult van vier uur kost 95 euro; het consult van acht uur 145 euro. De prijs voor het jaartraject wordt in onderling overleg bepaald.

Bedenk echter dat wil het consult voor je werken, dat er dan niet zozeer geld nodig is maar vooral je onverdeelde aandacht… 

De consultkosten zijn níet bij je verzekering declareerbaar.

Lees verder


In mijn leven richt ik me op waar ik écht van kan genieten: ik voel me rijker worden wanneer tijdens het consult de bezieling in en tussen ons stroomt en niet het geld…

Consulten op deze manier gegeven zijn op die manier een groot geschenk voor ons beiden en werken mede daarom heel diep door en vormen keerpunten in je leven, in zoverre je daarvoor open staat, natuurlijk. Dan kan het consult wortel schieten en tot bloei komen.


 

Voor wie?
Het consult richt zich op iedereen die graag zijn levensvraag wil bekijken vanuit het perspectief van het zielsplan om in het leven meer gemak, tevredenheid, inspiratie, plezier, geluk en vervulling te kunnen ervaren: om meer van het leven te kunnen genieten.

Het consult is tevens van grote waarde voor therapeuten, coaches, ervaringsdeskundigen en alle andere geestelijke begeleiders die op zoek zijn naar nieuwe handvatten in hun werk met mensen die hun leven graag vanuit een geheel nieuw perspectief willen bekijken en beleven….
 

Hoe verloopt een consult van acht uur…
Elk consult begint het eerste half uur met een werkopdracht, een van de vele… De uitkomst daarvan bespreken we. Dan zijn we al lekker op gang waarna je zo goed mogelijk de vraag en het verlangen verwoordt waarvoor je gekomen bent.

Die vraag en dat verlangen vormen de rode draad door het consult heen, we keren er steeds naar terug vanuit het perspectief van het Zielsplan. Dat doen we óók door steeds na te voelen of en hoe dingen voor je voelen en werken.
Maar ben je niet zo goed in staat die vraag en dat verlangen te verwoorden of te “bevoelen” dan zul je bij een echte bereidheid tot openheid daarbij door “boven” en door mijn eigen openheid geholpen worden en gaat dat tijdens het consult als vanzelf gebeuren!
 

Lees verder


In principe bestaat het eerste deel van het consult, de middag, uit het ontdekken van je Zielsplan en het tweede deel van het consult, de ochtend erna, uit hoe je Zielsplan te verwezenlijken. Mijn ervaring is dat het consult nooit rechttoe-rechtaan verloopt, maar zijn eigen weg volgt.

Het loopt zoals het loopt, maar de veranderingen in jezelf beginnen al tíjdens het consult. Vandaar natuurlijk dat het consult zo lang duurt…
 

’s Middags maken we thema’s toegankelijk als:

 • Wat is een ziel
 • Hoe werkt een zielsplan
 • De werking van contrast
 • Liefde en angst
 • Positieve en negatieve levenservaringen
 • Waarheen met je leven
 • Gelukkig en vervuld zijn

 
’s Ochtends komen thema’s langs als:

 • Maak jezelf ontvankelijk
 • Het verlangen
 • Voelen
 • De wet van aantrekking
 • Ons emotioneel geleidingssysteem
 • Kleine stapjes maken
 • Een grote stap maken


 

Wat het kost
Voor de overnachting met ontbijt in de B&B van Pallasia betaal je 32,50 euro; daarbovenop komt een bedrag van 95 euro voor het consult van vier uur en een bedrag van 145 euro voor het consult van acht uur

Rinus Roland
Het consult wordt gegeven door Rinus Roland, Zielsplancoach, en tevens de eigenaar van uitgeverij Pallasia, gespecialiseerd in boeken over het Ziels- en levensplan.

Plaats en overnachting
Op een in het bos en aan de heide gelegen locatie van Pallasia op 7 km van Nijmegen

Datums
Een middag en een ochtend naar keuze en in overleg

Eten en drinken
Drank is gratis. Het ontbijt is inbegrepen bij de prijs van de B&B van 32,50 euro. Een warme maaltijd is voor eigen rekening verkrijgbaar in een van de vele restaurants binnen een straal van 3 km waaronder de op enkele honderden meters gelegen Zweef-Inn.

Aanmelding
Bel 0645508810 of stuur een mail. Vermeld daarin je naam en voornaam, je adres, postcode en woonplaats. En tevens je telefoon en mailadres. Geef aan waarvoor je je aanmeldt en voor welke datum