Een Zielsplanconsult: een geschenk voor jezelf of voor je relatie

 

Speciaal voor jou…
Het consult is voor jou bedoeld als je graag je leven op een geheel nieuwe manier wilt gaan beleven. Tijdens en na het consult ga je je leven vanuit het perspectief van je zielsplan voelen en bekijken: vanuit de Bron…
Daardoor ervaar je een enorme verdieping in de beleving van wie jij bent en meer inzicht op de reden waarvoor je naar de aarde kwam, krijg je een versterkt gevoel van richting-in-je-leven en wordt je daadkracht meer door inspiratie bepaald en versterkt. Kortom: je maakt een transformatie door en jij wordt de bestuurder van dit proces.

Voor een speciale relatie…

Een Zielsplanrelatieconsult bestaat uit drie consulten, een drieluik.

De relatie waaraan je het meest plezier ontleent, waarbij je voluit van elkaar kunt genieten en waarbij je elkaar wederzijds verrijkt, begint bij jouw eigen relatie met de Bron.
Ieder krijgt dan ook eerst een eigen Zielsplanconsult, de ander komt in dit consult helemaal niet voor…

Tijdens en na het consult ga je je leven veel meer vanuit het perspectief van je zielsplan voelen en bekijken: vanuit de Bron…
Daardoor ervaar je een enorme verdieping in de beleving van wie jij bent en meer inzicht op de reden waarvoor je naar de aarde kwam, krijg je een versterkt gevoel van richting-in-je-leven en wordt je daadkracht meer door inspiratie bepaald en versterkt. Kortom: je maakt een transformatie door en jij wordt de bestuurder van dit proces.

Ben je beiden na een persoonlijk consult de bestuurder van je eigen proces op-weg-naar-de-bron geworden, dan kun je van daaruit de ander op een geheel nieuwe manier ontmoeten. Dat doen we in een derde, gezamenlijk consult, waarbij mede met behulp van oefeningen de eerste aanzet tot een nieuwe levenshouding naar jezelf en de ander toe gegeven wordt: vanuit de Bron!

Hoe verloopt een consult…
Vooraf heb je mijn boek aangeschaft en gelezen. Als er naar aanleiding daarvan vragen bij je opgekomen zijn, dan heb je die genoteerd. Het consult zelf begint met je vragen waarna we als vanzelf komen bij de vraag en het verlangen waarvoor je eigenlijk op consult gekomen bent.

Die vraag en dat verlangen vormen de rode draad door het consult heen, we keren er met behulp van werkopdrachten steeds naar terug vanuit het perspectief van het Zielsplan. Dat doen we óók door steeds na te voelen of en hoe dingen voor je voelen en werken.

Het consult duurt één dag (een ochtend en een middag van 11 tot17 uur) of twee dagen (eerste dag van 13 tot 22 uur met avondpauze en tweede dag van 10 tot 15 uur) met een overnachting waarbij we ook ’s avonds doorgaan. Of het een ééndags- of tweedagsconsult wordt, komt naar voren uit het overleg van mij met “boven”.

Tijdens het consult maken we al naargelang hoe het consult verloopt, thema’s toegankelijk als:

 • Schepperschap
 • De Heilige ruimte
 • Harmonie en schoonheid
 • Emoties, gevoelens en “Zijn”
 • Je Gevoels-geleidesysteem helpt je!
 • Lichaamssignalen
 • (Zelf)veroordeling, controle en perfectie
 • Je gevoelsijkpunt
 • De Lemniscaat
 • Golven, resonantie, harmonie en de Wet van aantrekking
 • Je intentie: wens en verlangen
 • De Wet van aantrekking in werking zetten!  
 • Als de Wet van aantrekking niet werkt…

Andere onderwerpen die in de cursus aan bod komen, zijn:

Lees verder

 • Inspiratiebronnen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je energiehuishouding
 • Betekenis en werking van contrast
 • Vertrouwen in het leven
 • Je spirituele gids
 • Doeldenken, holding en Rusten-in-Zijn
 • De beleving van de werkelijkheid als dualiteit
 • Verschillen tussen “dingen”, planten, dieren en mensen
 • Verlies en winst: van Egobeleving naar Zielsbeleving
 • Omgaan met verdriet
 • Verantwoording nemen voor je energiehuishouding
 • Emotionele veiligheid
 • Depressies en trauma’s
 • De blinde vlek 
 • Zielsplan en talenten
 • Zielsplan en levenshouding
 • Zielsplan en daadkracht 

Rinus Roland
Het consult wordt gegeven door Rinus Roland, Zielsplancoach, en tevens de eigenaar van uitgeverij Pallasia, gespecialiseerd in boeken over het Ziels- en levensplan.

De jaaropleiding tot Zielsplancoach, de begeleiding van de Lemniscaatgroepen, het mentorschap, de voorbereiding van de woon- en werkgroep “Alegría” en de voorbereiding van het symposium over mijn boek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent”, vragen zóveel tijd en aandacht, dat ik op dit moment elke week helaas slechts één Zielsplanconsult kan geven…

Plaats
In een natuurhuis middenin het bos en naast de heide vlakbij Nijmegen. 

Datums
Het consult is op een doordeweekse werkdag, meestal op een dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag. 

Eten en drinken
Voor drank en soep en een eventueel ontbijt wordt gezorgd. Voor een warme maaltijd kun je terecht in een van de nabij gelegen restaurants of je kookt je eigen potje.

Kosten
De kosten van een eendaags consult bedragen 235 euro, hetgeen inclusief 21 % BTW is. 
De kosten van een tweedaags consult (inclusief overnachting) bedragen 385 euro, hetgeen inclusief 21 % BTW is.

Als je binnen een jaar deel neemt aan de Zielsplancursus, dan worden de kosten van het consult in mindering gebracht op de kosten van de cursus!

De consultkosten zijn níet bij je verzekering declareerbaar maar wel als bedrijfskosten aftrekbaar.

Follow up
Na het consult kun je verder door deel te nemen aan een Lemniscaatgroep of aan een Zielsplancursus. Ook is het mogelijk dat ik of een andere Zielsplancoach je als mentor begeleid op knooppunten in je leven: een intensieve, kort durende begeleiding die gericht is op het levensthema dat op dat moment voor je speelt.

Aanmelding
Stuur een mail. Vermeld daarin je naam en voornaam, je adres, postcode en woonplaats. En tevens je telefoon en mailadres. Geef aan waarvoor je je aanmeldt. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.