“Alegría”

De foto van bovenstaande boerderij is afkomstig van de site van Funda en geeft een goede indruk van wat wij zien als ”een karakteristieke woon-werkboerderij voor Alegría”. “Alegría”, overigens, is een initiatief van Uitgeverij Pallasia.

Helaas is deze boerderij niet meer te koop… Gelukkig hebben we voldoende kapitaal en mensen voor een andere geschikte lokatie. Dat kan een karakteristieke woon- en werkboerderij zijn, een spiritueel centrum of elke andere voor ons werk en voor ons als bewoners geschikte plek. Als het gaat om een spiritueel centrum, een bezinningsoord en dergelijke, dan is het misschien ook mogelijk te participeren of te huren. Heb je een tip, stuur dan een mail…

Inhoud
Wat ís “Alegría”?
De initiatiefnemer: Uitgeverij Pallasia en Rinus Roland
De bewoners van “Alegría”
De B&B-gasten
Werkplek van Uitgeverij Pallasia
Eisen aan de locatie en de boerderij
Begeleiding door specialist
Aanmelding voor meer informatie en kennismaking

 

 

Wat ís “Alegría”?

“Alegría” is een in de natuur of op het platteland gelegen, kleinschalige, op duurzaamheid gebaseerde woon- en werkboerderij en initiatief van Uitgeverij Pallasia.

“Alegría” omvat een op ontspanning, ontmoeting, bezinning en beleving gericht Bed&Breakfast-verblijf voor kinderen, ouders of gezinnen en alle andere gasten die zich op “Alegría” thuis voelen. Bovendien is “Alegría” de werkplek van Uitgeverij Pallasia en de plek waar Pallasia haar opleidingen, cursussen en workshops gaat geven over het Zielsplan. Én “Alegría” is een aangename en met een voor jou/jullie/je gezin geheel eigen en zelfstandige woonplek waar je desgewenst ook je beroep kunt uitoefenen.

De financiering van de woon- en werkboerderij is nagenoeg rond, het zoeken naar de geschikte boerderij en locatie begint in december 2021.

Lees verder

 

De duurzaamheid krijgt gestalte in de vorm van een ecologisch beheer van de boerderij met aandacht voor energiebeheer, voor het milieu en voor de natuur.

In het Bed&Breakfast verblijf komt de aandacht voor duurzaamheid vooral terug doordat er aan kinderen, ouders en gezinnen en andere geïnteresseerden ook aktiviteiten en programma’s in spelvorm en met het Zielsplan als uitgangspunt aangeboden worden. Die aktiviteiten en programma’s zijn gericht op de beleving van een duurzame relatie met jezelf of met de ander, binnen en buiten het gezin. Het bij jezelf als kind, ouder of volwassene kunnen voelen wat een goede, duurzame en fijne relatie is, staat aan de basis van het kunnen voelen wat goed, duurzaam en fijn is voor de maatschappij.

 

De initiatiefnemer: Uitgeverij Pallasia en Rinus Roland

Uitgeverij Pallasia geeft boeken uit over het Zielsplan  en biedt op “Alegría” aktiviteiten en programma’s in spelvorm aan over hoe je als ouder, als gezin, in je relatie, op je werk en als deel van de maatschappij je leven duurzaam en in balans met jezelf en met de ander kunt inrichten, als zinvol beleven en ervan kunt genieten.

De uitgeverij wordt geleid door Rinus Roland, tevens de auteur van: “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”.

 

De bewoners van “Alegría”

Als bewoner ben je lid van de Woonvereniging, leef je in je eigen woning je eigen leven en doe je er desgewenst je eigen werk. “Alegría” is kleinschalig van opzet, dat leeft allemaal wat gemakkelijker. Die kleinschaligheid komt onder andere tot uitdrukking in het aantal mensen dat op “Alegría” kan wonen: circa vier of vijf volwassenen, al of niet met kinderen als “extra” bewoners. Het woondeel van de bewoners en het werkdeel van Uitgeverij Pallasia zijn in principe van elkaar gescheiden: de bewoners bepalen wat er gebeurt in het woondeel en Uitgeverij Pallasia bepaalt wat er gebeurt in het werkdeel. De keuze wie er komt te wonen, is, na overleg met de bewoners, aan Uitgeverij Pallasia.

Als bewoner ben je alleenstaand, woon je er met je relatie of je maakt deel uit van een gezin. Iedereen en elke leeftijd is welkom, maar bij iedereen hoort een eigen behoefte plaatje dat zoveel mogelijk op je afgestemd wordt.

Lees verder

 • Je hebt een eigen woonruimte waar een eigen keuken, een eigen badkamer en een eigen sanitair deel van uitmaakt
 • Je hebt een eigen tuin
 • Daarnaast is er voor de bewoners een eigen gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, zowel binnen als buiten
 • Het aantal vierkante meters is zoveel mogelijk afgestemd op ieders behoefte
 • Afhankelijk van de behoefte van ieder aan woonoppervlakte en de beschikbaarheid telt het bewonersdeel maximaal vijf volwassenen
 • Als bewoner heb je ten opzichte van mensen “van buiten” voorrang bij het reserveren/boeken van een ruimte voor je eventuele activiteit of werk.

Van de bewoners vragen we:

 • Een eigen minimuminkomen uit werk of uit een (aanstaand) pensioen of AOW
 • Een eigen aanvangsinvestering die bij een eventueel vertrek natuurlijk naar je terugkomt

Voor alle duidelijkheid:

 • Het bewoners- en het gasten- en werkdeel zijn gescheiden van elkaar
 • Je hebt je eigen woning en tuin
 • Je werkt niet bij “Alegría” alhoewel daar op termijn wel mogelijkheden toe zijn

 

De B&B-gasten

De kinderen, ouders en gezinnen en andere gasten beschikken op “Alegría” naast hun B&B-kamer over een eigen tuin en een eigen gemeenschappelijke ruimte.

Daarnaast is er ook ruimte gereserveerd waar desgewenst activiteiten kunnen plaatsvinden, is er een natuurspeeltuin, op termijn een knutselruimte en een dierenboerderij.

De dierenboerderij heeft als uitgangspunt dat er een positieve balans is tussen de beleving van het dier in zijn eigenheid en het verlangen van kinderen om hun relatie met de natuur en dieren te ontdekken en beleven.

We zouden ook héél graag willen werken met paarden, maar de mogelijkheid daartoe hangt sterk af van de grootte van het perceel en van de wensen van de paardencoach “in spe”.

 

Werkplek van Uitgeverij Pallasia

De werkruimtes van Pallasia op “Alegría” worden als daar behoefte aan is, tegen betaling gedeeld met de bewoners en omvatten minimaal:

 • Een workshop- of cursusruimte voor circa 16 mensen
 • Een ruimte voor consulten
 • Een opslag- en werkruimte voor de uitgeefactiviteiten

 

Eisen aan de locatie en aan de boerderij

We zijn nog op zoek naar een locatie en een boerderij maar hebben wel een “Programma van eisen”.

Lees verder

Locatiemogelijkheden
Friesland
Overijssel
Gelderland
Utrecht: de Heuvelrug, het gebied ten oosten ervan en de Rijnvallei
Zeeland
Noord Brabant en Limburg, vooral in de buurt van Nijmegen

Er is een voorkeur voor de IJsselvallei, de oostelijke en zuidelijke Veluwerand, de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen

Boerderijspecificaties
Geen lawaai, veel stilte dus
Veel natuur of op het platteland maar liefst wel met bos in de buurt
Iets boerderij-achtigs
Circa 325 meter woonoppervlak te verdelen tussen de bewoners en de circa 5 B&B ’s voor de gasten
Minimaal 1500 meter land, liefst tussen de 2000 en 4000 meter. Voor mooie en grote tuinen, een speeltuin, een moestuin, een “dierboerderij” en een weide voor paarden
Ruimte om het pand heen: niet in de bebouwde kom dus
Leuk stadje of leuk dorp in de buurt
Schappelijke prijs: 700.000-900.000 euro
Voorzien vd eventueel vereiste vergunningen

 

Begeleiding door specialist

Ten behoeve van “Alegría” wordt een Woonvereniging (WV) opgericht waaraan alle bewoners deelnemen.

Vanuit de WV wordt de hypotheek naar de bank aangevraagd en vanuit de WV worden de contracten met de bewoners en met “Alegría” afgesloten.

Bij het proces van het opzetten van de WV en de aanvraag van de hypotheek bij de bank worden we (tegen betaling) begeleid door een (financiëel) specialist.

Een WV en de aanschaf van een woonboerderij is een complex proces. Peter Sturkenboom van Stut Consult kan ons

Lees verder

in dit proces begeleiden.

Met zijn bedrijf helpt Peter al tientallen jaren mensen bij het van de grond krijgen van samenwoningswoonprojecten.

Hij kent de ins-en-outs van:

 • de bank
 • gemeentes
 • van bewonersproblematieken
 • financiering (hij is financiëel gespecialiseerd)
 • aankoop en verkoop (hij is makelaar)
 • langdurige begeleidingstrajecten

Hij is gespecialiseerd in projecten als die van ons, voorzover ik weet is er geen ander. 

 

Aanmelding voor meer informatie en kennismaking

Met de aanschaf van de boerderij beginnen we in januari 2022; de tussenliggende tijd, ongeveer een half jaar, hebben we nodig om als bewoners op elkaar afgestemd te raken en voor de voorbereidingen.

Heb je belangstelling voor wonen op “Alegría”, kun je een bepaald bedrag investeren, heb je een zelfstandig inkomen of heb je AOW/pensioen of een andere zelfstandige uitkering, heb je graag meer informatie en vind je het fijn om kennis te maken met je potentiële medebewoners, meld je dan aan voor een informatie-, kennismakings- en ontmoetingsmiddag ergens in juli of in augustus.

Schrijf in je mail:

Naam en voornaam
Adres
Postcode en woonplaats
Mailadres
Telefoon
Je sitenaam (als je een site hebt)
De titel van je boek (als je een boek geschreven hebt)
De weekdag waarop je meestal het beste kunt
Je vakantieperiode (want dan kun je niet komen)