Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan

24.50

Auteur: Rinus Roland

Bestel dit boek

Beschrijving

Inleiding

In “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent” gaat Rinus Roland helder en duidelijk en met vele voorbeelden in op vragen als waarom wij op aarde komen, waarom wij allemaal een geheel eigen levenspad volgen, hoe ons Zielsplan de verborgen melodie van ons leven vormt en hoe wij deze melodie kunnen herkennen en volgen met ons Gevoels-geleidesysteem. Met de Wet van resonantie, de Wet van aantrekking en de Wet van harmonie zijn we in staat om dan ons Zielsplan te verwezenlijken.

In het voorlaatste deel van het boek wordt tevens ingegaan op de vraag wie wij werkelijk zijn waarbij onze betekenis als medeschepper van het universum wordt toegelicht en benadrukt.

Het boek eindigt met een vraag-en-antwoordspel waarbij ingegaan wordt op een aantal onderwerpen die vaak bij een zielsplanconsult of in een workshop, cursus of jaartraining aan de orde komen.

Andere thema’s uit het boek zijn: Holding en Basisvertrouwen, betekenis en werking van contrast, slachtoffer- en schepperschap, Ego- en Zielsbewustzijn, het punt van Ommekeer, ons Gevoelsijkpunt, de Imperfecte perfectie en Rusten in het Nu. En daarnaast nog onderwerpen als bewustzijn van dingen, planten, dieren en mensen, Aandacht schenken en Aandacht ontvangen, intentie, de Waarnemer en de Goddelijke vonk.

Fragment

Alle zielen worden bij en na de incarnatie van Thuis afgesneden en maken op dat moment een zelfde proces mee als zo’n moeder en als ikzelf. De incarnatie en de periode erna is een enorme en schokkende ervaring waardoor het onmogelijk is om op aarde met je zielsbewustzijn voort te bestaan waardoor je jezelf geheel opnieuw moet gaan uitvinden. Als ziel zul je je eigenheid op een geheel nieuwe manier moeten gaan ontdekken en ontwikkelen. Iets wat meestal niet zonder slag of stoot gaat…

Maar door die ontdekking en ontwikkeling van zijn nieuwe eigenheid gaat een ziel wél zijn authenticiteit veel bewuster, omvattender, dieper en grootser beleven, vernieuwen en uitbouwen.

Een verblijf in een lichaam op aarde is voor een ziel door contrastrijke ervaringen op die manier een mogelijkheid om helemaal het bewustzijn van zijn eigenheid te verliezen en te herwinnen en uit te breiden.

Maar wil je van zo’n mogelijkheid goed gebruik maken, wil er enige kans van slagen zijn voor zo’n avontuur, dan vraagt zo’n proces wel enige voorbereiding… Daartoe maken we vóór onze komst naar de aarde een ziels- en levensplan, dat als een reisgids voor ons leven op aarde functioneert, een reisgids met zelfs reisleiders in de vorm van onze spirituele gidsen, ons Hoger zelf, onze essentie of onze “Inner being”. Én met een innerlijk kompas, ons Gevoels-geleidesysteem, om vanuit onze eigen verantwoordelijkheid gebruik te kunnen maken van onze reisgids en van onze reisleiders.

“Ik zie”, herinnert Rinus zich, “mezelf op een soort katheder staan met naast me een man met een grote witte, lange baard, mijn reisleider. Ik spreek een grote groep zielen toe, zielen die me gaan ondersteunen tijdens mijn verblijf op aarde doordat ze eveneens gaan incarneren en een rol in mijn aards leven gaan spelen of doordat ze mij vanuit Thuis bij gaan staan.

Ik heb in mijn Zielsplan hoge doelen gesteld. Om die doelen te verwezenlijken kies ik voor een extreem lang leven: ik heb er zin in!

Vanuit de groep voel ik bewondering maar ook een zekere scepsis naar me toe komen: neemt hij niet teveel hooi op zijn vork? Maar “de leiding” staat achter de plannen, dus de fascinatie voor wat er staat te gebeuren is eveneens in de zaal te bespeuren…”

Auteur

Als kind al vroeg Rinus Roland zich af wie of wat God was en waartoe we op aarde waren. Op zevenjarige leeftijd kreeg hij op die vragen antwoord dankzij enkele diepgaande spirituele ervaringen. In de rijkdom aan verbondenheid en vreugde die hij daarbij ervoer, werd zijn Zielsplan voor hem zichtbaar.

Aan dat Zielsplan geeft hij tegenwoordig vorm als uitgever van boeken over ons Zielsplan, door het geven van consulten, workshops en cursussen, met jaartrainingen tot zielsplancoach en met de ontwikkeling van “Alegria”, de Hof van Pallasia voor de Nieuwe Tijd.

Zo ontdekt en beleeft hij de magie en vreugde van het scheppen, verwondert zich erover en “Geniet van het leven waarvoor hij geboren is”. 

 

Aanvullende informatie

Pagina's:224
Afmetingen:230 x 150 mm, paperback
Druk:1-ste druk-2021
Uitgeverij:Eoscentra-Pallasia
ISBN:9789082758238
NUR:720