Jouw boek en Pallasia

Een boek schrijven is een heel persoonlijk en tijdsintensief proces. Als je klaar bent met je boek, kan dat bijna als een verlossing voelen….

Als je ons voor de uitgave ervan benadert, dan willen we jou en je boek graag verder helpen, iets dat wij op een geheel eigen manier doen.

Het manuscript

  • Je boek gaat op een of andere manier over groeiprocessen als deel van het Zielsplan
  • Het manuscript is helemaal klaar
  • Het taal- en woordgebruik is correct en begrijpelijk
  • Het boek heeft een begrijpelijke en inzichtelijke structuur, zichtbaar gemaakt o.a. als inhoudsopgave
  • Het boek heeft een werktitel. De uiteindelijke titel wordt na overleg door ons bepaald
  • Je levert een werktekst voor de achterkant van het boek mee
  • Je levert alles digitaal en in Word aan, waarvan je een bevestiging krijgt
  • Het boek blijft jouw eigendom en als we het niet eens worden, wordt alles van het boek vernietigd

Kans op uitgave van je boek

De reguliere boekenmarkt is een krimpmarkt, maar voor een gespecialiseerde titel is altijd wel ergens plek.

Die plek is echter nogal klein, dus een uitgever vinden voor je boek is een hele klus. Veel mensen geven dan ook tegenwoordig zelf hun boek uit.

Ook wij geven niet zomaar een boek uit, maar als jij ervoor gaat en het boek past bij onze andere boeken, dan gaan ook wíj ervoor.

Jouw boek en je zielsplan

Wij geven boeken uit over het Ziels- en levensplan en we coachen en begeleiden mensen daarin. Jouw boek is een heel belangrijk onderdeel van jouw zielsplan, dus we coachen en begeleiden met behulp van je boek ook jou in je zielsplan.…

We gaan kijken hoe jouw zielsplan in elkaar zit en hoe jouw boek je met de verwezenlijking van je zielsplan vooruit kan helpen.

Op deze manier krijgen jij én wij het “grote plaatje” en dat plaatje heb je nodig om je als auteur én als mens goed neer te kunnen gaan zetten en zoveel mogelijk gemak, inspiratie, plezier én succes te gaan ervaren bij de uitgave van je boek!

Daarnaast, net zo belangrijk, weten ook wij daardoor beter hoe we je verder kunnen helpen.

De vergoeding voor dit stuk begeleiding bedraagt 495 euro.

De promotie

Een goed boek maken is iets anders dan een goed boek verkopen. Daarvoor is promotie nodig. Wij doen veel, maar een boek wordt pas écht een succes als ook en met náme de auteur toegewijd is aan het in de wereld neerzetten van zijn eigen boek.

Er zijn veel promotievormen, hoe en wat wil jij gaan doen? Na het ontdekken van je Zielsplan en de rol van het boek daarin gaan we samen met díe vraag aan de slag.

Financiëel

De opmaakkosten bedragen circa 500 tot 900 euro.

De drukkosten variëren van enkele honderden tot circa 2000 euro, afhankelijk van drukvorm en aantallen.

Dat zijn de bedragen die je bij ons, niet bij andere uitgeverijen, moet investeren in je boek en in jezelf, je levenswerk.  Voel eens na hoe dat voor je voelt…

En wat doen wij?

Op de allereerste plaats zien we graag dat je een gelukkig leven leidt en zijn we er hélemaal en álleen maar op gericht om dát voor elkaar te krijgen.

Onze praktische bijdragen betreffen dan ook allereerst het inzichtelijk maken van je Zielsplan en hoe het boek daarin past.

Dan moet het zielsplan met het boek ook verwezenlijkt worden; daartoe nemen wij de distributie en een stuk promotie op ons, helpen we je bij de ontwikkeling van je eigen promotieplan en staan we je op alle mogelijke manieren bij in het eerste jaar na de uitgave van je boek.

Een en ander leggen we vast in een standaard auteurscontract, waarin de wederzijdse rechten en plichten nog verder uitgewerkt worden: er is nog veel te regelen.