Cursus Zielsplan

Voor de curus van 2023-2024 kun je je niet meer aanmelden, wél voor de cursus van 2024/2025.  In de cursus wordt ingegaan op wat een Zielsplan voor jou en je dagelijks leven inhoudt en hoe je ermee kunt werken in je dagelijks leven. De cursus is intensief, heel leuk en af en toe ook erg spannend. Het is een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de grootse versie van jezelf…

Tijdens de Zielsplancursus, acht bijeenkomsten van een dag, werken we met de boeken “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent” en “De Vrucht van stilte”, met vele praktische voorbeelden, met werkopdrachten in groepjes tijjdens de cursus en met persoonlijke begeleiding en opdrachten (“huiswerk”) tussen de cursusdagen door. 
De cursus kan door jou gevolgd worden als je er de benodigde tijd en energie voor hebt. De cursus is namelijk nogal intensief maar wel heel leuk en af en toe ook erg spannend. Het is een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de grootse versie van jezelf…

Na de cursus kun je een verrijkingstraject volgen. Heb je daar belangstelling voor, laat dat dan dan vóór of  tijdens de cursus weten; achteraf is ook goed. Dit tweede deel is een soort stage waarbij we tijdens en na het consult bespreken wat er zoal gebeurt/gebeurde en hoe je het consult beleefd hebt. Ook diepen we de theorie van het eerste deel nog verder uit. Voor het verrijkingstraject is het noodzakelijk dat je de cursus gevolgd hebt én je hebt ervaring nodig als geestelijk begeleider (als ervaringsdeskundige of als professional). Aan het verrijkingstraject zijn géén kosten verbonden…

De groepsgrootte van de cursus bedraagt maximaal zes mensen

 

Inhoud

Waar gaat de cursus om

Inhoud van de cursus

De cursusleider: Rinus Roland

De gastdocent: Ellen Scheffer

Programmadatums en lokatie

De kosten

Deelnemen en annuleren  

 

Waar de cursus om gaat

Door in te gaan op de vragen waarom je op aarde als mens geïncarneerd bent, hoe je Zielsplan zich in jouw leven ontvouwt en hoe je met behulp van je Gevoelsgeleidesysteem bewust kunt inhaken op je Zielsplan, verandert de cursus het perspectief op en de beleving van je leven. Daardoor en door het huiswerk en de persoonlijke begeleiding transformeer je jezelf en ga je jezelf, de ander en de wereld op een nieuwe manier zien en beleven.

Wat een Zielsplan is en hoe je er in je leven je voordeel mee kan doen, staat uitgelegd in de boeken die Pallasia uitgeeft. Van deze boeken staan op de cursus de twee boeken van de cursusleider en Zielsplancoach Rinus Roland centraal: “De Vrucht van Stilte. De magie van het bestaan” (verschijnt binnenkort) en het reeds verschenen boek  “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”

Een zeer uitgebreide inhoudsopgave van dat laatste boek vind je hier.

 

Inhoud van de cursus

Enkele belangrijke onderwerpen die tijdens de cursus langs gaan komen, zijn:

 • Je Schepperschap aanvaarden
 • Gebruik maken van je Heilige ruimte 
 • Harmonie en schoonheid beleven
 • Toegang krijgen tot je Zielsplan
 • Talenten/passie, daadkracht en levenshouding
 • De werking van het Universum: golven, resonantie, harmonie en de Lemniscaat
 • Gevoelens herkennen en een plaats geven
 • Lichaamssignalen gebruiken
 • Je Gevoelsgeleidesysteem: de rode draad in je leven
 • Je Gevoelsijkpunt
 • Geven en ontvangen
 • Genieten van het leven en er plezier in hebben
 • De komst van de Waarnemer

Andere onderwerpen die in de cursus aan bod komen, zijn:

Lees verder

 • (Zelf)veroordeling, controle en perfectie
 • Je intentie: het onderscheid tussen wens en verlangen  
 • Inspiratiebronnen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je energiehuishouding
 • De Wet van aantrekking in werking zetten!   
 • Betekenis en werking van contrast
 • Vertrouwen in het leven
 • Je spirituele gids ontmoeten
 • Doeldenken, holding en Rusten-in-Zijn
 • De beleving van de werkelijkheid als dualiteit
 • Verschillen tussen “dingen”, planten, dieren en mensen
 • Van verliesbeleving naar verrijkingsbeleving
 • Emotionele veiligheid een thema in jouw leven?
 • Depressies en trauma’s laten oplossen
 • De blinde vlek  

De tijd tussen de cursusdagen door gebruiken we voor huiswerk én een persoonlijk begeleidingstraject; dit alles is doorweefd met praktische toepassingen.

Tot slot: ons leven op aarde verloopt gemakkelijker en met meer plezier wanneer we gebruik kunnen maken van de hulp van onze spirituele gidsen. Ellen Scheffer komt ons als gastdocent bezoeken en ons vertellen hoe je contact kunt maken met je spirituele gidsen en tot een vruchtbare samenwerking met hen kunt komen.

 

Zielsplancoach Rinus Roland: de cursusleider

“De cursus en het verrijkingstraject worden verzorgd door mijzelf als uitgever van de boeken over het Zielsplan van Pallasia. Het gaat mij niet zozeer om de uitgave van onze boeken maar vooral om de praktische en persoonlijke toepassing en uitwerking van onze boeken door middel van lezingen, symposiums, workshops, Zielsplanconsulten, Zielsplancursussen, het verrijkingstraject tot Zielsplancoach en het mentorschap.

Vanuit mijn levenservaring en met behulp van mijn spirituele gids heb ik een tiental jaar geleden het Zielsplancoachen opgepakt en uitgebouwd. In het Zielsplancoachen voel ik mij helemaal tot mijn recht komen, iets wat zicht- en voelbaar is in mijn twee jaar geleden verschenen boek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”. Intussen ben ik bezig met mijn tweede boek (“De Vrucht van stilte. De magie van het bestaan”)…

In mijn leven heb ik mogen ervaren hoe fijn het is om jezelf vrij te voelen in het jezelf laten zien en in het jezelf neerzetten in de wereld, hoeveel levensvreugde dat geeft en hoe gelukkig je je daarbij kunt voelen. Als Zielsplancoach geef ik met de cursus ook anderen graag de kans op deze belevingen en met het verrijkingstraject geef ik ieder bovendien de mogelijkheid de Zielsplancoach in henzelf tot ontwikkeling te laten komen.”

 

Gastdocent Ellen Scheffer: “In contact komen met je spirituele gids.”

Haar eigen ervaringen met het werken met haar gidsen heeft Ellen Scheffer beschreven in haar boek Vederlicht–leven en werken met spirituele gidsen”. Het boek geeft veel informatie die je als voorbereiding kunt gebruiken voor haar lezing/workshop.

“Wij worden”, aldus Ellen Scheffer, “allemaal begeleid door spirituele gidsen, of we dat nu beseffen of niet. Onze gidsen willen heel graag dat we hun aanwezigheid meer bewust worden en met hen gaan samenwerken. Volgens hen zou ons leven veel plezieriger en soepeler kunnen verlopen met hun steun. Door contact te zoeken met onze persoonlijke gidsen en onze innerlijke leiding te volgen, kunnen we onze geestelijke ontwikkeling enorm versnellen.

Door middel van een geleide meditatie, het werken met een droom en een legging met tarotkaarten, begeleid ik je bij het contact maken met je gids. Verder ga ik uitgebreid in op de manier waarop je het beste en zo direct mogelijk kunt communiceren met je gids, iets wat voor iedereen verschillend kan zijn. Ook kijken we naar eventuele blokkades die een contact in de weg kunnen staan. Het is niet voor niets dat we juist in deze tijd van grote veranderingen in ons bewustzijn worden opgeroepen samen te werken met onze gidsen. Het zorgt ervoor dat ons ontwikkelingsproces een stuk lichter en vreugdevoller verloopt.”

Lees verder


Ellen Scheffer is auteur, beeldend kunstenaar en spiritueel coach; zij geeft individuele consulten en lezingen.

Zij schreef nog drie andere boeken: “Van ziek zijn word je beter. Luisteren naar een verborgen boodschap”, “Zelfdoding in het Licht van de ziel” en Licht op je levenspad. Zicht op je zielsplan”.

 

Programmadatums en lokatie (2024-2025)

Onze locaties zijn in principe een in de natuur gelegen natuurhuis nabij Nijmegen en het Middenhuis in Zutphen. Omdat deelnemers uit het hele land komen en soms ver moeten reizen, is er in het natuurhuis in de bossen bij Nijmegen een overnachtingsmogelijkheid van één tot vier nachten voor maximaal twee tot vier mensen. De kosten daarvan bedragen 25 euro per nacht, hetgeen inclusief thee, koffie en het ontbijt is.

Voor het programma hebben we gemiddeld elke maand een cursusdag (er zijn acht cursusdagen) waarbij alle datums vrijdagen zijn. We beginnen om 10 uur en we eindigen om 17 uur. De middagpauze bedraagt een uur en alnaargelang de behoefte hebben we ook kleinere pauzes.

Tussen de cursusdagen door is er een en ander aan huiswerk te doen: de cursus gaat het hele jaar op een prettige en ontspannen manier je aandacht vragen. 

De groepsgrootte bedraagt maximaal zes mensen.

De datums (steeds een vrijdag buíten de vakanties):

De datums zijn nog niet bekend

Kosten

De cursus omvat een kennismakingsgesprek, acht cursusdagen en persoonlijke begeleiding tussen de cursusdagen door en is tevens inclusief drank en versnaperingen. 

De aanbetaling bedraagt 200 euro. Je bepaalt tegen het einde van de cursus zélf wat de waarde van de cursus voor je was en je bepaalt zélf welke vergoeding daarbij past.

Alle kosten zijn níet bij je verzekering declareerbaar maar wel als bedrijfskosten aftrekbaar.

 

Deelnemen en annuleren

Je kunt je aanmelden voor deelname vanaf heden tot en met 15 september 2024. De groepsgrootte is klein, dus meld je zo snel mogelijk aan zodat je meer kans hebt op een plekje.

 • Geef aan of je je aanmeldt voor de Zielsplancursus alléén of dat je tevens geïnteresseerd bent in het verrijkingstraject voor Zielsplancoaching. Het verrijkingstraject is gratis. Je kunt je ja of neen voor wat betreft het verrijkingstraject ten alle tijde veranderen, ook tijdens de eerste helft van de cursus.
 • Het maakt niet uit voor de aanmelding maar het is wel fijn als je iets vertelt over je beweegredenen om de cursus en/of het verrijkingstraject te volgen. 
 • Ben je ergens ervaringsdeskundige in,  heb je een boek geschreven? Laat het weten en houd het kort: het gaat niet om wat je doet of hebt maar om wie je bent…
 • En natuurlijk de adresgegevens: voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers vast en mobiel, websitenaam en mailadres

Heb je je aangemeld dan word je binnen twee weken gebeld zodat je ook in een persoonlijk gesprek bij jezelf kunt navoelen of je op de juiste plek zit. Als het na het gesprek nog steeds goed voelt, als je op tijd bent voor de aanmelding en als het maximumaantal van zes deelnemers nog niet bereikt is, dan ben je geplaatst als de aanbetaling bij ons binnen is. 

Annuleren kan tot 16 september 2024. De aanbetaling wordt níet gerestitueerd. 

Stuur je aanmelding met een mail naar Rinus Roland. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.