Zielsplancursus en opleiding tot Zielsplancoach

 

Begin oktober 2022 begint Uitgeverij Pallasia weer met haar Zielsplancursus. De cursus is een zeer intensief transformatieproces waarbij gedurende een jaar ingegaan wordt op wat een Zielsplan voor jou en je dagelijks leven inhoudt. 

De Zielsplancursus, het eerste deel, is een transformatietraject waarbij ingegaan wordt op wat een Zielsplan en Zielsplancoaching inhoudt. Dat doen we met behulp van het handboek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent”, met behulp van vele praktische voorbeelden, met werkopdrachten en met persoonlijke begeleiding tussen de cursusdagen door. Tegelijkertijd maak je kennis met de Wet van aantrekking en hoe je die met behulp van de Lemniscaat voor je kunt laten werken.

De cursus kan door jou gevolgd worden als je daarvoor belangstelling hebt én als je er de benodigde tijd en energie voor hebt. Het transformatietraject is namelijk nogal intensief maar wel heel leuk en af en toe ook erg spannend. Het is een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de grootse versie van jezelf…

De cursus kan afgerond worden met de opleiding tot Zielsplancoach. In dit tweede deel ga je drie keer werken met mensen die graag een Zielsplanconsult willen hebben. We bespreken tijdens en na het consult wat er zoal gebeurt/gebeurde en hoe je het consult beleefd hebt. Ook diepen we de theorie van het eerste deel nog verder uit. Je kunt alleen verder in het tweede deel als je het eerste deel nagenoeg helemaal gevolgd hebt én je hebt ervaring nodig als geestelijk begeleider (als ervaringsdeskundige of als professional). Te zijner tijd volgt meer informatie over het tweede deel.

Voor het eerste deel bedraagt de groepsgrootte maximaal zes mensen

 

Inhoud

Waar gaat de cursus om

Inhoud van de cursus

De cursusleider: Rinus Roland

De gastdocent: Ellen Scheffer

Programmadatums en lokatie

De kosten

Deelnemen en annuleren  

 

Waar de cursus om gaat

Door in te gaan op hoe je Zielsplan zich in jouw leven met behulp van de Wet van aantrekking en de Lemniscaat ontvouwt, verandert de cursus het perspectief op en de beleving van je leven. Daardoor transformeer je jezelf en ga je jezelf en de ander op een nieuwe manier zien en beleven.

Wat een Zielsplan is en hoe je er in je leven je voordeel mee kan doen, staat uitgelegd in de boeken die Pallasia uitgeeft. Van deze boeken staat op de cursus het boek van de cursusleider en Zielsplancoach Rinus Roland centraal: “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”.

Een zeer uitgebreide inhoudsopgave van dat boek vind je hier.

 

Inhoud van de cursus

Enkele belangrijke onderwerpen die tijdens de cursus langs gaan komen, zijn:

 • Schepperschap
 • De Heilige ruimte
 • Harmonie en schoonheid
 • Zielsplan en talenten
 • Zielsplan en levenshouding
 • Zielsplan en daadkracht
 • Golven, resonantie, harmonie en de Wet van aantrekking
 • Als de Wet van aantrekking niet werkt…

Andere onderwerpen die in de cursus aan bod komen, zijn:

Lees verder

 • Emoties, gevoelens en “Zijn”
 • Je Gevoels-geleidesysteem helpt je!
 • Lichaamssignalen
 • (Zelf)veroordeling, controle en perfectie
 • Je intentie: wens en verlangen
 • Je gevoelsijkpunt
 • Inspiratiebronnen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je energiehuishouding
 • De Wet van aantrekking in werking zetten!   
 • Betekenis en werking van contrast
 • Vertrouwen in het leven
 • Je spirituele gids
 • Doeldenken, holding en Rusten-in-Zijn
 • De beleving van de werkelijkheid als dualiteit
 • Verschillen tussen “dingen”, planten, dieren en mensen
 • Verlies en winst: van Egobeleving naar Zielsbeleving
 • Omgaan met verdriet
 • De Lemniscaat
 • Verantwoording nemen voor je energiehuishouding
 • Emotionele veiligheid
 • Depressies en trauma’s
 • De blinde vlek  

Daarnaast gaan we vanaf de tweede cursusdag de Wet van aantrekking in werking brengen waarbij we elkaar gaan ondersteunen. De tijd tussen de cursusdagen door gebruiken we voor huiswerk én een persoonlijk begeleidingstraject!

Tot slot: onze transformatie verloopt sneller, gemakkelijker en met meer plezier wanneer we gebruik kunnen maken van de hulp van onze spirituele gids. Ellen Scheffer komt ons twee keer als gastdocent bezoeken en ons vertellen hoe je contact kunt maken met je spirituele gids en tot een vruchtbare samenwerking met hen kunt komen.

 

Zielsplancoach Rinus Roland: de cursusleider

“De jaaropleiding wordt verzorgd door mijzelf, de uitgever van de boeken over het Zielsplan van Pallasia. Voor mij gaat het bij de uitgeverij al lang niet meer om de uitgave van de boeken maar vooral om de contacten, de lezingen, de symposiums, de workshops, de Zielsplanconsulten, de Zielsplancursussen, de opleiding tot Zielsplancoach en het mentorschap.

Vanuit mijn levenservaring en met behulp van mijn spirituele gids heb ik een zevental jaar geleden het Zielsplancoachen opgepakt en uitgebouwd. In het Zielsplancoachen voel ik mij helemaal tot mijn recht komen, iets wat zicht- en voelbaar is in mijn onlangs verschenen boek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”.

 In mijn leven heb ik mogen ervaren, hoe fijn het is om jezelf te laten zien en neer te zetten en hoeveel levensvreugde dat geeft. Als Zielsplancoach geef ik ook anderen graag de kans op een geheel andere beleving van zichzelf en met de Zielsplancursus en opleiding geef ik ieder bovendien de mogelijkheid de Zielsplancoach in henzelf tot ontwikkeling te laten komen.”

 

Gastdocent Ellen Scheffer: “In contact komen met je spirituele gids.”

Haar eigen ervaringen met het werken met haar gidsen heeft Ellen Scheffer beschreven in haar boek Vederlicht–leven en werken met spirituele gidsen”. Het boek geeft veel informatie en je zou het kunnen lezen als voorbereiding.

“Wij worden”, aldus Ellen Scheffer, “allemaal begeleid door spirituele gidsen, of we dat nu beseffen of niet. Onze gidsen willen heel graag dat we hun aanwezigheid meer bewust worden en met hen gaan samenwerken. Volgens hen zou ons leven veel plezieriger en soepeler kunnen verlopen met hun steun. Door contact te zoeken met onze persoonlijke gidsen en onze innerlijke leiding te volgen, kunnen we onze geestelijke ontwikkeling enorm versnellen.

Door middel van een geleide meditatie, het werken met een droom en een legging met tarotkaarten, begeleid ik je bij het contact maken met je gids. Verder ga ik uitgebreid in op de manier waarop je het beste en zo direct mogelijk kunt communiceren met je gids, iets wat voor iedereen verschillend kan zijn. Ook kijken we naar eventuele blokkades die een contact in de weg kunnen staan. Het is niet voor niets dat we juist in deze tijd van grote veranderingen in ons bewustzijn worden opgeroepen samen te werken met onze gidsen. Het zorgt ervoor dat ons ontwikkelingsproces een stuk lichter en vreugdevoller verloopt.”

Lees verder


Ellen Scheffer is auteur, beeldend kunstenaar en spiritueel coach; zij geeft individuele consulten en lezingen.

Zij schreef nog drie andere boeken: “Van ziek zijn word je beter. Luisteren naar een verborgen boodschap”, “Zelfdoding in het Licht van de ziel” en Licht op je levenspad. Zicht op je zielsplan”.

 

Programmadatums en lokatie (2022-2023)

Onze locatie is in principe een in de natuur gelegen natuurhuis nabij Nijmegen.

Voor het programma hebben we gemiddeld elke maand een cursusdag (er zijn acht cursusdagen) waarbij alle datums vrijdagen zijn. We beginnen om 10 uur en we eindigen om 17 uur.

Tussen de cursusdagen door is er een en ander aan werk te doen: de cursus gaat het hele jaar op een prettige en ontspannen manier je aandacht vragen. 

De groepsgrootte bedraagt maximaal zes mensen.

De datums (steeds een vrijdag buíten de vakanties):
7 oktober
4 november       
9 december     
13 januari 
10 februari        
10 maart            
14 april
 12 mei     

 

Kosten

De kosten van deelname aan de cursus bedragen 1350 euro: een kennismakingsgesprek, acht cursusdagen en persoonlijke begeleiding tussen de cursusdagen door. De aanbetaling bedraagt 200 euro en is een week na de aanmelding bij ons. Het restant bedrag is bij ons vóór 16 september.

 

Deelnemen en annuleren

Je kunt je aanmelden voor deelname vanaf heden tot en met 15 september 2022. De groepsgrootte is klein, dus meld je zo snel mogelijk aan zodat je meer kans hebt op een plekje.

 • Geef aan of je je aanmeldt voor de Zielsplancursus alléén of dat je tevens geïnteresseerd bent in de opleiding tot Zielsplancoach. De opleiding tot Zielsplancoach is gratis. Je kunt je ja of neen voor wat betreft de opleiding tegen de tijd dat de cursus afgelopen is, altijd nog veranderen.
 • Het maakt niet uit voor de aanmelding maar het is wel fijn als je iets vertelt over je beweegredenen om de cursus en/of opleiding te volgen. Welke wens heb je daarbij en wat zou je graag in jezelf willen veranderen (transformeren)?
 • Ben je ergens ervaringsdeskundige in, heb je een eigen site of heb je een boek geschreven? Laat het weten en houd het kort: het gaat niet om wat je doet maar om wie je bent…
 • En natuurlijk de adresgegevens: voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers vast en mobiel en mailadres

Heb je je aangemeld dan word je binnen twee weken gebeld zodat je ook in een persoonlijk gesprek bij jezelf kunt navoelen of je bij de cursus/opleiding op de juiste plek zit. Als het na het gesprek nog steeds goed voelt, als je op tijd bent voor de aanmelding en als het maximumaantal van zes deelnemers nog niet bereikt is, dan ben je geplaatst als de aanbetaling voor de cursus bij ons binnen is. 

Annuleren kan tot 16 september. De aanbetaling wordt níet gerestitueerd, eventuele restant bedragen wél. 

Stuur je aanmelding met een mail naar Rinus Roland. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.