Workshops

 

Partner van iemand met een incestervaring…

Wanneer een kind of een jongere door een ouder iemand binnen de beslotenheid van het gezin sexueel gebruikt wordt, spreken we niet van sexueel misbruik maar van incest: de dader maakt deel uit van de intimiteit van het gezin.

Meestal is de dader dus een gezinslid, maar het kan ook iemand zijn, bij voorbeeld een familielid of een huisvriend, die zó close is met het gezin en er zó vaak komt dat hij als een van de intimi van de huiselijke kring ervaren wordt.

Deze workshop is een handreiking voor jou als partner van iemand met een incestervaring.

Hoe wordt een incestervaring beleefd

Bij sexueel misbruik binnen het gezin legt de dader zíjn volwassen en verwrongen beleving van de wereld en van sexualiteit op aan het kind dat zich hierdoor compleet overweldigd voelt en met deze ervaring fysiek en geestelijk geen kant op kan.

Fysiek niet doordat ontsnappen

Lees verder

niet mogelijk is, maar het lichaam toch wil overleven. Geestelijk niet doordat de ervaring (misbruik door een vertrouwd iemand) op geen enkele manier door het kind te begrijpen is maar toch niet genegeerd kan worden.

Doordat het kind fysiek niet ontsnappen kan, reageert het meestal met wegvluchten uit het lichaam, met  in shock raken van het lichaam en met bevriezing van het lichaam.

Doordat het kind de incest gééstelijk niet verwerken kan, raakt het kind ook geestelijk in een shock en compleet in de war: alle ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en hoe mensen met elkaar omgaan, kloppen niet meer…

Om de ervaring toch te kunnen verwerken ontwikkelt het kind een verwrongen wereldbeeld en levenshouding.

De basis van dat nieuwe, verwrongen wereldbeeld en die nieuwe levenshouding wordt gevormd door het wereldbeeld en de levenshouding van de dader die de dader tijdens de incestervaring aan het kind opgedrongen heeft: blijkbaar is de levenswijze en levenshouding van de dader de norm, zo denkt het kind.

Daarmee is de onschuld van het kind zowel fysiek als psychisch verkracht…

De  workshop

Als je als kind een ervaring met incest gehad hebt, dan staat je wereld volledig op zijn kop. De meeste mensen met een incestervaring zijn dan ook een groot deel van hun leven bezig om die ervaring te verwerken.

Die verwerking gaat echter sneller en beter wanneer je daarbij de toegewijde steun van je levenspartner hebt.

Voor die steun is het echter noodzakelijk dat jij als levenspartner goed begrijpt en aanvoelt:

  • wat het misbruik met je partner gedaan heeft en nog steeds doet
  • hoe het misbruik doorwerkt in jullie relatie
  • wat het gedrag van je partner met joú doet
  • of je bereid bent elkaar op een nieuwe, diepere manier te leren kennen en ervaren.

De workshop gaat op al deze vragen in en geeft daartoe inzichten en handvaten. Na de workshop kun je nog individueel en/of als groep een maand lang je ervaringen bespreken en je inzichten delen, mede aan de hand van huiswerk

We ronden af met een terugkeermiddag waarop ook je partner welkom is.

Praktisch

Plaats: In Malden bij Nijmegen. We werken alnaargelang het weer binnen, in de tuin, in het bos of op de heide

Datums: vrijdag 24 mei en zaterdag 1 juni

Tijden: We beginnen om 10 uur en we eindigen om 16u30. Maar je kunt al terecht vanaf 9u30

 Eten/drinken: ’s Middags hebben we een lunch die bij de prijs inbegrepen is. 

Groep: Tenminste  4, maximaal 6 mensen

Voorbereiding: Thuis moet je een en ander voorbereiden, bij voorkeur met je partner. Een en ander kost ongeveer een uur.

Boek: Na betaling krijg je ons boek “De kracht van Openhartigheid. …” toegestuurd

Follow-up: Een maand lang ondersteun je elkaar met behulp van een Nobi-app en word je telefonisch een half uur per week door ons begeleid.

Tevens krijg je een lijst van organisaties, websites en literatuur

Afronding: Na die maand komen we nog een keer een middag ter evaluatie bij elkaar. Op deze middag zijn ook de partners welkom

Prijs: 195 euro per deelnemer

Aanmelding: Stuur een mail. Vermeld daarin je naam en voornaam, je adres, postcode en woonplaats. En tevens je telefoon en mailadres. Geef aan waarvoor je je aanmeldt en voor welke datum

Betaling: De factuur moet binnen twee weken betaald zijn

Annulering: Bij annulering tot een maand voor de workshopdatum wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

Bij annulering tussen een maand en twee weken voor de workshopdatum wordt de helft van het bedrag gerestitueerd.

Bij annulering tussen 0 en 2 weken voor de workshopdatum wordt niets gerestitueerd

Leiding: De workshop wordt gegeven door Rinus Roland van Pallasia in samenwerking met Esmee Knijnenburg.