“Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. Een leid(d)raad voor je Zielsplan”

Schrijf mee…

 

Inhoudsopgave
Inleiding: het boek
Jouw bijdrage
Onze bijdrage
Aanmelden
Disclaimer
Tekst van deel één van het boek
Inhoud van het boek met toelichting

Inleiding: het boek

In januari verschijnt bij Uitgeverij Pallasia het boek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. Een leid(d)raad voor je Zielsplan”.
We nodigen je uit om aan het boek mee te schrijven door je belangrijkste inspiratiebron en levenservaring met ons te delen en de ermee door jou opgedane levenswijsheid.
We waarderen je bijdrage enórm: levenswijsheid opdoen is een grote klus en schrijven is een hele kunst! Onze dank voor jouw bijdrage gieten we dan ook graag in de vorm van een beloning.
 
In “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent” worden vanuit het Zielsplan, vanuit de Wet van Aantrekking en vanuit het Emotioneel geleidingssysteem handvatten aangereikt. Met behulp daarvan kun je gemakkelijker de schepper van je eigen leven worden en beter van je leven genieten.
Het boek geeft daartoe niet alleen diepe inzichten; het is tevens door de vele praktische voorbeelden een verwarmende en verrijkende Inspiratiebron. In ieder geval voor hen die de handvatten ook daadwerkelijk willen gaan benutten.
Een extra handvat biedt het laatste hoofdstuk van het boek: een vraag- en antwoordspel gebaseerd op de ervaringen van Zielsplancoach Rinus Roland, tevens de schrijver van het boek en eigenaar van Uitgeverij Pallasia.
 

Jouw bijdrage

Ieders leven bevat wel ergens een “Life-changing-moment”, een gebeurtenis die je diep raakte, in positieve zin, en waardoor je anders met jezelf en met het leven bent gaan omgaan.
Over dit “Punt van Ommekeer” schrijf je een stuk van 100 tot 300 woorden.
Je kunt je laten inspireren door het boekdeel (het boek bestaat uit zeven delen) dat we je toesturen. We sturen je één van de door jou uitgekozen boekdelen toe. Voor een overzicht van de boekdelen: klik hier

En dan…
Als je stuk binnenkomt, dan kijken we of het stuk geplaatst wordt. Als het geplaatst wordt, dan wordt het op de site geplaatst (met jouw toestemming) of het wordt in het boek opgenomen, eveneens met jouw accoord.
 
Stukken op de site worden níet geredigeerd, stukken voor het boek wél.
 

Stukken voor de site
Bij de eventuele bijdrage voor de site komt je voornaam en je naam, de omschrijving in maximaal vijf woorden van wat je doet, de naam van je eventueel bedrijf en de naam van je site als je die hebt.
 
 
Stukken voor het boek
Eventuele stukken voor het boek worden geredigeerd op taal, spelling en grammatica en op leesbaarheid.
Daarna krijg je het geredigeerde terug voor je accoord waarna er nog een keer iets door jou veranderd kan worden wat dan weer wel door ons geaccordeerd moet worden.
 
Zijn we accoord voor opname in het boek, dan komt bij je bijdrage je voornaam en je naam; achterin het boek komt een overzicht van alle deelnemers met je volledige naam, de omschrijving in maximaal vijf woorden van wat je doet, de naam van je eventueel bedrijf en de naam van je site als je die hebt.
Je bijdrage wordt ook op de site opgenomen.
 
Zijn we niet accoord voor opname in het boek, dan wordt je bijdrage op de site geplaatst.
 
Door accoord te gaan, doe je afstand aan Uitgeverij Pallasia van alle rechten als auteur, behalve van het recht dat als je in het boek opgenomen wordt, dat dat gebeurt op bovenstaande wijze.
 

Onze bijdrage

Word je stuk niet op de site of in het boek geplaatst, nergens dus, dan krijg je een voorkeursrecht als bezoeker van het symposium over het boek én je krijgt een uitnodiging voor het doen van een voorstel voor het geven van een lezing of workshop op het symposium over het boek dat op een zaterdag ergens in april 2021 plaats zal vinden.

Word je stuk op de site geplaats, dan krijg je het boek gratis en zonder verzendkosten.
Daarnaast krijg je een voorkeursrecht én 50 % korting als bezoeker van het Symposium over het boek dat ergens in april 2021 gaat plaatsvinden op een zaterdag. De kern van het symposium bestaat uit een reeks lezingen en workshops. Tot slot krijg je een uitnodiging een voorstel te doen voor het geven van een lezing of workshop op het symposium. 

Word je stuk in het boek geplaatst, dan krijg je eveneens het boek gratis en een voorkeursrecht met 50 % korting voor het symposium. Daarnaast krijg je een uitnodiging voor een gratis ontmoetingsbijeenkomst, een leuke en fijne dag, op een zaterdag met alle andere medeschrijvers in een in het bos gelegen herberg. De lunch is daarbij eveneens gratis. En ook jij krijgt een uitnodiging voor het doen van een voorstel voor een lezing of workshop op het symposium. 

Aanmelden

Je meldt je aan door in een mail tav Rinus Roland aan te geven welk deel van het boek (zie het overzicht van de boekdelen) je wilt bestellen. Dit boekstuk sturen we je meteen toe, het kan een inspiratiebron voor je zijn, kijk maar hoe het voor jou werkt.

Voel je je geïnspireerd, schrijf dan je stuk van 100 tot 300 woorden en stuur je stuk in vóór maandag 7 december 2020. Stukken die daarna binnenkomen, komen wellicht nog wel voor de site in aanmerking, maar níet voor het boek.

Stuur je tekst met een mail t.a.v. Rinus Roland.
 
 
Uiteraard weten we niet hoeveel mensen een tekst insturen. Na 7 december kunnen we wel een inschatting maken van de tijd die we nodig hebben voor verwerking van je bijdrage en laten we binnen een week iets van ons horen.

 

Disclaimer

Wanneer de afspraken over jouw en onze bijdragen onverhoopt niet duidelijk genoeg zijn en we komen niet tot een vergelijk, dan vervallen alle afspraken tussen ons. Er zijn dan wederzijds geen rechten en verplichtingen meer, eventuele bijdragen op de site worden direkt verwijderd en bijdragen aan het boek bij een volgende druk.

 

Tekst van deel één van het boek

Die tekst staat op de site. Klik hiér

 

Inhoud van het boek met toelichting

Kies een van de zeven boekdelen dat je interesseert of waardoor je je wilt laten inspireren. En bestel het deel met een mail t.a.v. Rinus Roland

 
Voorwoord

Inleiding

 
Deel 1-“Waartoe zijn wij op aarde”: je Ziels- en levensplan

1.1-“Thuis” en de aarde

1.2-Het ziels- en levensplan

1.2.1-Zielsplan en talenten

1.2.2-Zielsplan en levenshouding

1.2.3-Zielsplan en daadkracht

1.2.4-Het Levensplan

1.2.5-De Weg met Hart
 
In dit eerste deel van het boek dat ook op de site staat, beschrijf ik hoe wij als ziel “van boven”, van “Thuis”, van “de Hemel”, naar de aarde gekomen zijn om hier, in een lichaam, iets te beleven en te leren op het vlak van ons talenten, onze levenshouding en onze daad- en scheppingskracht. Op die manier vergroten en verdiepen wij ons bewustzijn op en onze beleving van wie wij écht zijn.

Als we daarbij goed luisteren naar ons Emotioneel Geleidingssysteem, goed letten op de richtingwijzers die zich met behulp van onze gevoelens en onze verlangens aan ons tonen, dan hebben we plezier bij wat we doen, genieten van alles dat op ons pad komt en ervaren we vreugde in ons leven: we hebben onze Weg met Hart ontdekt en volgen die…
 
Als voorbereiding op onze komst naar de aarde maken we een ziels- en levensplan. Hebben we op aarde ons ziels- en levensplan vervuld, dan keren we terug naar “Thuis”.

 
 
Deel 2-Je Zielsplan verwerkelijken met behulp van de Wet van Aantrekking…

2.1-Wat ís de Wet van Aantrekking

2.1.1-Alles is energie

2.1.2-Resonantie en de Wet van aantrekking

2.1.3-Verlies van bewustzijn van de Wet van Aantrekking

2.1.4-De Wet van Aantrekking en Aandacht schenken …

2.2-Als de Wet van aantrekking niet werkt…

2.2.1-Je bent te gulzig in je wens en verlangen

2.2.2-Je wens en verlangen zijn niet specifiek genoeg

2.2.3-Je zet met je wens en verlangen een héél grote stap

2.2.4-Je wens en verlangen ontspruiten aan je ego-angsten en zorgen…

2.2.5-Wens en verlangen, woorden en daden zijn niet coherent

2.2.6-Je wens en verlangen sluiten niet aan bij je Ziels- en levensplan

2.2.7-Je wens en verlangen wordt geblokkeerd door een trauma

2.2.8-Jezelf als slachtoffer zien en geen verantwoording voor je

          gevoelens nemen

2.3-Je Emotioneel geleidingssysteem helpt je!

2.3.1-Ons Emotioneel geleidingssysteem helpt ons

2.3.2-Twee polen: zielsbewustzijn en egobewustzijn

2.3.3-Naar welk gevoel kan ik het beste luisteren?

2.4-De Wet van aantrekking in werking zetten! 

2.4.1-Praktische voorbereidingen

2.4.2-Focus op je wens

2.4.3-Van wens naar verlangen

2.4.4-Bepaal je eigen gevoelsijkpunt…

2.4.5-Je wens en verlangen en harmonie

2.4.6-Spreek het uit en vorm een beeld

2.4.7-Heb ik het goed gedaan?

2.5-De kunst van het ontvangen

2.5.1-Het geschenk niet kunnen herkennen

2.5.2-Weigeren te tekenen voor ontvangst van het geschenk…

2.5.3-Niet weten wat we aan moeten met de vele geschenken…

2.5.4-Toelaten en ontvangen vraagt vertrouwen in het leven

2.6-Hoe lang gaat het duren?

2.6.1-Rekening houden met de tijdbuffer

2.6.2-De eerste tekenen van het op gang komen van de werking van de wet

Hebben we eenmaal enig idee van ons Ziels- en levensplan, dan worden onze diepste wensen en verlangens vaak veel duidelijker voor ons. Om die wensen en verlangens te verwezenlijken kunnen we gebruik maken van de Wet van Aantrekking.
In dit tweede deel van het boek gaan we in op wat die Wet is, hoe hij werkt en hoe we er met ons Emotioneel Geleidingssysteem en door een goede hantering van onze wensen en verlangens een zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken.

  
Deel 3-Contrast en het Zielsplan

3.1-Het belang van contrast

3.2-Verschillende manieren van groeien met behulp van contrast

       Positief en negatief contrast als stuwkracht en leerweg

3.3-Contrast en incarneren

3.3.1-Vertrouwen in het leven

3.3.2-Wantrouwen in het leven

3.3.3-De ontwikkeling van het Egobewustzijn

 
Als we als ziel niet geïncarneerd zijn, dan zijn we “Thuis”. “Thuis” is een plek waar we met onze talentenen onze eigen en unieke bijdrage leveren aan de schepping. “Thuis” voelt bijna als ideaal aan, als de “Hemel”…
Dát kun je van een verblijf op aarde vaak niet direct zeggen…
Dáár komen we terecht in een aaneenschakeling van contrastrijke ervaringen en in een roetsjbaan van negatieve en positieve gevoelens en emoties waarna we uiteindelijk het contact met ons Zielsbewustzijn en met ons Basisvertrouwen kwijtraken.  Dat maakt dan plaats voor ons Egobewustzijn dat geschraagd wordt door Basiswantrouwen.

 In dit deel van het boek, deel drie, gaan we in op het belang van contrast voor dit proces.

 
 
Deel 4-Van Zielsbewustzijn naar Egobewustzijn

4.1-Plek en tijd van incarnatie

4.1.1-Gennep 1953: een naargeestig tijdvak en een naargeestig dorp

4.1.2-Verweesde ouders…

4.2-Verlies en verdriet

4.2.1-Verlies van contact met “Thuis” en Incarnatieverdriet

4.2.2-Het verlies en verdriet van een ouder overnemen

4.3-Eenzaamheid

4.4-Waardeloosheid

4.5-Non-communicatie  

4.6-Machteloosheid

4.7-Inauthenticiteit

4.8-Controledwang

4.9-Perfectionisme

4.9.1-Gevoelens van waardeloosheid en van machteloosheid

4.9.2-Alleen op de wereld

4.10-Doeldenken

 
Heb je eenmaal bepaald wat je in je Zielsplan aan vreugde wilt beleven en waarin je je kennis wilt vergroten, dan wordt er gekeken naar hoe je levenspad er in grote lijnen uit komt te zien en hoe en waar het benodigde contrast erin verweven wordt.
De eerste en belangrijkste stap die we ten behoeve van de ontwikkeling van het contrast zetten, is de stap van het vergeten van ons Zielsbewustzijn en, ter compensatie , de ontwikkeling van ons Egobewustzijn.
Aan de hand van voorbeelden uit mijn eigen leven, aangevuld met ervaringen van anderen, maken we in deel vier deze ontwikkeling aanschouwelijk met behulp van een aantal kernthema’s die in bijna ieders leven een belangrijke rol spelen.
En bespreken we hoe ons egobewustzijn pas echt structuur, vorm en stevigheid kan krijgen, wanneer het doorweven wordt met controledwang, perfectionisme en doeldenken.

 
Deel 5-De Ommekeer

5.1-De Ommekeer

5.1.1-Op weg naar het punt van Ommekeer

5.1.2-Het punt van Ommekeer

5.2-Rusten in het NU

5.2.1-Imperfecte perfectie en Overgave aan het moment

5.2.3-Leven vanuit non-dualiteit en rusten in het Nu    
 

Met “De Ommekeer”, deel vijf van het boek, verandert onze overtuiging en levenshouding ten aanzien van het “Nu” van controle, van perfectie en van het daaruit voortvloeiend doeldenken naar “Overgave aan het  Nu” en “Rusten in het Nu”.
Voor die verandering is het nodig dat we het moment van Ommekeer herkennen en toelaten, dat we het idee van het Nu als Imperfect perfect omarmen en dat we leren leven vanuit non-dualiteit door ons over te geven aan ons Zielsverlangen, iets wat ons mogelijk gemaakt wordt door ons Emotioneel geleidingssysteem en de Wet van aantrekking.

Doen we dit allemaal, dan gaan we op een andere manier met “Verandering en Verlies” om. We leven niet meer vanuit ons Slachtoffer- en Egobewustzijn dat de werkelijkheid ziet als een dreigende ramp die leidt tot verlies, verdriet, angst, zorgen, onzekerheid en zo voort maar we gaan leven vanuit de non-duale houding van onze ziel:  vanuit ontspanning, rust, gecenterd zijn, vrijheid, rijke levendigheid, genieten, plezier en vreugde. Een houding die gebaseerd is op de beleving van de werkelijkheid als een oceaan van potentiële rijkdom en verrijking waar wij in rond zwemmen en die wij meecreëren als Schepper.

 
 
Deel 6-Wie zijn Wij…

6.1-De manifeste en de niet-manifeste werkelijkheid

6.1.1-Alles is energie

6.1.2-De manifeste en de niet-manifeste werkelijkheid

6.1.3-Ontstaan van de manifeste werkelijkheid

           Een mysterie…

6.2-Groei van weinig naar meer bewustzijn

6.2.1-Resonantie en Harmonie

6.2.2-Liefde en intentie  

6.2.3-Wat ís bewustzijn     

6.2.4-Het bewustzijn van “dingen” 

6.2.5-Het bewustzijn van “levende wezens”

6.2.6-Het bewustzijn van “mensen”

6.3-De komst van de Waarnemer…

6.3.1-Egobewustzijn en Zielsbewustzijn

           Twee schijnbare tegenpolen

           Contrastervaringen en doorontwikkeling van het                 

           Egobewustzijn  

           Alles verloopt perfect

6.3.2-De Waarnemer verschijnt

            De komst van de Waarnemer

            Wat is de Waarnemer

6.3.3-Wie zijn Wij?

            Je bent uitverkoren en je bent een avonturier

            Je behoort tot de voorhoede van het Universum

            Je bent grandioos…

In de vorige delen van dit boek bespraken we hoe wij vanuit ons Egobewustzijn de weg terug kunnen vinden naar ons Zielsbewustzijn. Maar: wie zijn “Wij” dan eigenlijk? Op die vraag gaat dit deel van het boek in.

 Aan de orde komt:

Alles ontstaat uit vormloos en weinig bewust zijn

Al het vormloze is in trilling

Al het trillende staat in verbinding door middel van golven

Al die golven resoneren en spiegelen elkaar

Hoe gelijksoortiger de golfverbinding is, hoe sterker de resonantie

Vanuit resonantie ontwikkelen zich nieuwe vormen

Alle vormontwikkelingen voltrekken zich meer of minder (dis)harmonieus

Vanuit (dis)harmonie ontstaat contrast tussen de vormen

Vanuit contrast ontwikkelt zich weinig bewust-zijn tot meer bewust-zijn

Met de ontwikkeling van het spiegelend membraam ontstond vanuit de vormen het leven en reflectie

Vanuit reflectie en met behulp van het menselijk lichaam wordt “scheppen” mogelijk

Als ziel geïncarneerd in een menselijk lichaam ontwikkelt ons bewust-zijn zich van Egobewustzijn naar Zielsbewustzijn: naar meer bewust-zijn van de Wet van Aantrekking en van ons Schepper-Zijn en van ons “God-delijk zijn”, ofwel van ons “God-Gelijk-Zijn”

Ons God-Gelijk-Zijn vindt zijn oorsprong en zijn basis in de oertrilling ofwel de Godsvonk die in alles en iedereen aanwezig is.

Alle ontwikkelingen van onze ziel zijn door de spiegeling die bij resonantie optreedt, gericht op de ontwikkeling van onbewust-zijn naar bewust-zijn en naar  God-Gelijk-Zijn en daarom is alles ondanks de soms schijnbare imperfectie perfect zoals het is en hoe het zich ontwikkelt

 

Deel 7-Werken met je Zielsverlangen
In Zielsplanconsulten komen vaak vragen naar voren komen over het gebruiken van je Zielsverlangen als hefboom van transformatie van je Egobewustzijn.
Hieronder enkele van die vragen die kans geven om op een verfrissende en andere manier in te gaan op de transformatie van Egobewustzijn naar Zielsbewustzijn door het volgen van je Verlangen.
Alle andere vragen (en antwoorden) die in het kader van dit boek niet aan bod kunnen komen, vind je te zijner tijd terug op onze site

 
Nabeschouwing en conclusie

Literatuuropgave

Dankwoord

Zielsplanconsulten, workshops en cursussen

Contact