De naam Pallasia is afgeleid van de godin Pallas Athene, in de Griekse mythologie een van de machtigste goden. Daar is zij de Godin van de Oorlog, de Godin van de Vrede, de Godin van de Kunst en de Wetenschap, de Godin van het Huisgezin, de Godin van de Hemel en de Godin van de Wijsheid.

De energie van Pallas Athene verbindt verstand met intuïtie en, meer algemeen, brengt onze rechter- en linkerkant, het mannelijke en vrouwelijke, yin en yang in harmonie. Vanuit die harmonie wordt het weer veilig genoeg de wereld weer waar te nemen met de ontvankelijke ogen van een kind, vol verbazing en verwondering, en wordt de spontane uiting van alle hieruit voortvloeiende gevoelens bevorderd. Tegelijk geeft de energie van Pallas Athene ruim baan aan de scheppende creativiteit, de gevende beweging naar buiten toe.

Dankzij de harmonische beleving van de relatie met jezelf en de wereld wordt het weer mogelijk om met overgave speels en vol plezier, blijdschap en vreugde in het hier-en-nu te leven. In de energie brengt Pallas Athene ons aldus bij het aspect Vreugde en Volheid, een staat van beleving die ons ten deel valt wanneer we in verbindende en verrijkende harmonie met onszelf, met onze medemens en met de rest van de wereld leven, een energie waarmee Pallasia zich erg verbonden voelt.