Skip to main content

Geniet van het leven waarvoor je geboren bent

In “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan” gaat Rinus Roland helder en duidelijk en met vele voorbeelden in op vragen als waarom wij op aarde komen, waarom wij allemaal een geheel eigen levenspad volgen, hoe ons Zielsplan de verborgen melodie van ons leven vormt en hoe wij deze melodie kunnen herkennen en volgen met ons Gevoels-geleidesysteem.
Met de Wet van resonantie, de Wet van aantrekking en de Wet van harmonie zijn we in staat om dan ons Zielsplan te verwezenlijken.

In het voorlaatste deel van het boek wordt tevens ingegaan op de vraag wie wij werkelijk zijn waarbij onze betekenis als medeschepper van het universum wordt toegelicht en benadrukt.

Het boek eindigt met een vraag-en-antwoordspel waarbij ingegaan wordt op een aantal onderwerpen die vaak bij een zielsplanconsult of in een workshop, cursus of jaartraining aan de orde komen.

Andere thema’s uit het boek zijn: Holding en Basisvertrouwen, betekenis en werking van contrast, slachtoffer- en schepperschap, Ego- en Zielsbewustzijn, het punt van Ommekeer, ons Gevoelsijkpunt, de Imperfecte perfectie en Rusten in het Nu.

En daarnaast nog onderwerpen als bewustzijn van dingen, planten, dieren en mensen, Aandacht schenken en Aandacht ontvangen, intentie, de Waarnemer en de Goddelijke vonk.

Meer informatie over het boek: klik hier

Bestellen van het boek: klik hier