‘Zicht op je zielsplan’

Symposium, workshops en lezingen

(Zaterdag 8 november 2014 in Nijmegen)

We zijn allemaal zielen die hier op aarde iets komen ervaren, ontdekken en leren om onszelf te ontwikkelen, ons bewustzijn uit te breiden en ons geestelijk te verrijken.
Voor velen gaat dit proces gepaard met pijn en lijden, maar het zou fijn zijn wanneer wij onze bestemming als ziel op aarde met meer gemak en plezier zouden kunnen verwezenlijken.

Wordt ons groeiproces wellicht gemakkelijker wanneer we weet hebben van ons zielsplan en bereid zijn de kennis hierover in ons leven zichtbaar te laten worden?

Op deze vraagstelling gaan de door Eoscentra-Pallasia georganiseerde symposiums ‘Zicht op je zielsplan’ in.

In de lezingen en workshops, een twintigtal op elk symposium, komen vragen aan de orde als waarom wij als ziel ervoor kiezen om naar de aarde te komen, hoe wij ons op ons verblijf op aarde voorbereiden door het maken van een ziels- en levensplan, samen met onze gidsen, en hoe wij de tijd tussen onze verschillende levens in doorbrengen.

Daarbij worden onderwerpen belicht als zielsopdracht en levensthema’s, bestemming en vrije wil, zielenleeftijd en levenskeuze, de verbinding tussen lichaam en ziel, het zielsplan van mens en dier, lichtwerkers, de nieuwe aarde, werk, gezondheid, liefdes- en familierelaties en vele andere thema’s.
Daarnaast wordt de belangrijke rol van onze spirituele gidsen als begeleiders op ons levenspad besproken: welke vormen van contact met hen zijn mogelijk, wat gebeurt er ‘s nachts, het opruimen van oude ballast, op eigen benen staan en andere onderwerpen.
Hoe ons ziels- en levensplan daadwerkelijk in ons leven gestalte krijgt, wordt treffend verwoord door de inspirerende levensverhalen van de workshop- en lezinggevers. 

Aldus reiken de symposiums ‘Zicht op je zielsplan’ ons een nieuw perspectief op ons bestaan aan en diepen dit perspectief uit. Dit nieuw en uitgediept perspectief helpt ons met meer gemak en plezier onze bestemming op aarde te verwezenlijken, de doelstelling van de symposiums……
Wij nodigen u van harte uit voor een van deze ontmoetings- en verrijkingsdagen die steeds op een zaterdag plaatsvinden. 

Voor wie

Met de workshops en lezingen nodigen we coaches, counselors, geestelijk begeleiders, (kinder)therapeuten, ouders, HSP-ers, ervaringsdeskundigen en instellingen en organisaties uit elkaar op het symposium te ontmoeten en kennis, ervaring en beleving te delen met elkaar.

Programma (overzicht) 

09u50-09u55    Welkomstwoord
10u00-11u00 Eerste tweetal lezingen nav het boek “Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan” van Ellen Scheffer (1)
  Zicht op je zielsplan–Lezing van Ellen Scheffer
  Alzheimer (dementie) als levenspad – Lezing van Rinus Roland
10u00-11u00 Relatie Essentie Verankering & Seksuele energie en de Ziel. Een workshop van Rita van Rijnsoever (2) 
10u00-11u00 De Kracht van Passie. Een lezing/workshop van Suzanne van Campen (3)
10u00-11u00  Je angsten omarmen, in je eigen kracht komen en leven vanuit plezier. Een interactieve lezing over Marcos-therapie van Jacqueline Steege (4)
11u30-12u30 Tweede tweetal lezingen nav het boek “Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan” van Ellen Scheffer (5)
  De zielenmissie van mens en dier–Lezing van Gerrie Huijts
  Karmische relaties en zielsgelukkig zijn-Lezing van Lia Ouendag
11u30-12u30 Nieuwetijdskinderen en hun zielsplan. Een interactieve lezing van Shael E’lani (6)
11u30-12u30 Je zielsvoertuig, je lichaam, uitlijnen. Workshop van Katharina Amaya Brinckmeier (7)
11u30-12u30 Eenvoud als groeipad van je ziel-zicht op je zielsplan in uitvoering. Workshop van Hans Hocksenar (8)
12u30-13u30 Lunch
13u30-14u30 Alzheimer en gelukkig zijn. Een zielstoolworkshop van Rinus Roland voor het ontmoeten van mensen met levensvraagstukken (9)
13u30-14u30 Zielsgelukkig zijn in de liefde?! Een workshop van Lia Ouendag (10)
13u30-14u30 De ziel van het Enneagram. Een interactieve lezing van Clasina de Jong (12)
13u30-14u30 Hoe wordt een Nederlands meisje een Feng Shui expert? Een interactieve lezing van Hanny Verheijden (13)
13u30-14u30 Spirituele Stervensbegeleiding: van Ziel tot Ziel. Interactieve lezing door Marie-Claire van der Bruggen (14)
15u00-16u00 Licht op je levenspad. Workshop van Ellen Scheffer (15)
15u00-16u00 Dieren als spiegel en spiritueel leraar. Lezing van Gerrie Huijts (16)
15u00-16u00 Wat ziekte jou wil vertellen… Lezing van het Paramedisch & Psychosociaal Mediumschap door Jaco Elken (17) 
15u00-16u00 Als je ziel tot je spreekt… Een workshop over levensrijkdom van Marloes van der Kamp (18)
15u00-16u00 Het paranormaal begaafd kind. Een interactieve lezing van Norma Prikanowski van Veggel (19)
15u00-16u00 Van Mindfullness naar Heartfulness. Een workshop van Emilia Gransberg (20)
16u15-16u30 Slotwoord

Programma (uitgebreid)

09u50-09u55   Welkomstwoord door Rinus Roland

10u00-12u30   Vier lezingen nav het boek “Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan” van Ellen Scheffer

Onlangs verscheen het nieuwste boek van Ellen Scheffer: ‘Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan’ (www.lichtopjelevenspad.nl). Daarin gaat zij in op de vraag waarom wij als ziel ervoor kiezen om naar de aarde te komen, hoe wij ons op ons verblijf op aarde voorbereiden door het maken van een ziels- en levensplan, samen met onze gidsen, en hoe wij de tijd tussen onze verschillende levens in doorbrengen.

In een cyclus van vier lezingen van 25 minuten gaan vier van de hoofdpersonen uit haar boek in op enkele van de vraagstukken die in haar boek aan de orde komen. ‘s Middags worden deze en andere onderwerpen uitgediept in aparte workshops. 

10u00-11u00   Eerste tweetal lezingen nav het boek “Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan” van Ellen Scheffer (1)

Zicht op je zielsplan – Lezing van Ellen Scheffer

In deze lezing laat Ellen Scheffer zien hoe je meer zicht op je zielsplan kunt krijgen. Want door te begrijpen waarvoor je hier op aarde bent gekomen, kun je beter meewerken met het uitvoeren van dat plan en kun je meer lichtheid, gemak en plezier in je leven gaan ervaren.
Ellen zal daarbij tevens ingaan op de hulp van je gidsen bij het opstellen van je zielsplan en bij de uitwerking ervan in je dagelijks leven. Hoe je de signalen die ze je sturen beter kunt waarnemen en begrijpen, zodat het minder nodig is om door schade en schande wijs te worden.

De workshop die Ellen ‘s middags geeft, biedt de mogelijkheid voor deelnemers om dieper in te gaan op hun eigen ziels- en levensplan door persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. 

Ellen Scheffer is beeldend kunstenaar en spiritueel coach; zij geeft individuele consulten, lezingen en workshops (www.ellenscheffer.nl).
Aanbevolen literatuur: ‘Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan’, ‘Vederlicht. Leven en werken met spirituele gidsen’ en ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel’. Alle boeken zijn geschreven door Ellen Scheffer. 

Alzheimer (dementie) als levenspad – Lezing van Rinus Roland

In 2006 gingen Rinus, de organisator van het symposion en uitgever van het boek ‘Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan’, en zijn vrouw Irma uit elkaar. Toen zich echter nadien bij Irma de ziekte van Alzheimer openbaarde, heeft Rinus haar uitgenodigd weer bij hem te komen wonen. Dat was het begin van een ontmoetings- en groeiproces dat hen steeds dieper bij elkaar gebracht heeft en dat nog steeds doorgaat, ook nu bij Irma terminale darmkanker geconstateerd is.
In zijn lezing laat Rinus zien hoe hij in het proces met Irma ervaren heeft dat zijn zielsplan zich voor hem ontvouwde en zichtbaar werd.  
In zijn workshop ’s middags (“Alzheimer en gelukkig zijn”) gaat hij in op de vraag waar we vanuit ons hart onze kracht kunnen vinden om onze groeiprocessen aan te gaan en hoe we voor onze inzichten op een inzichtelijke en veilige wijze en met steun “van bovenaf” een ingang kunnen vinden bij nieuwe doelgroepen. 

Rinus Roland houdt van ontmoetingsprocessen, is uitgever van boeken over zielsprocessen en van de boeken van Ellen Scheffer en is de initiatiefnemer en organisator van dit symposium (www.pallasia.nl). 

Literatuur: ‘Gesprekken met Jeshua. Boodschappen vanuit de Christusenergie.’ Pamela Kribbe

10u00-11u00   Relatie Essentie Verankering & Seksuele energie en de Ziel. Een workshop van Rita van Rijnsoever (2)

In ons leven is seksuele energie een belangrijke intermediair tussen ons lichaam en onze ziel. Seksuele energie kan echter pas goed stromen wanneer zij zowel in ons lichaam als in onze ziel goed verankerd is. De mannelijke en vrouwelijke seksuele energie hebben echter ieder een verschillend innerlijk startpunt met een andere innerlijk pad dat bij beiden het diepere Zelf, de ziel, in beweging brengt waardoor ieders hart open gaat staan.

Met Rita van Rijnsoever ga je op een ontdekkingsreis naar de frequentie van je ziel, je hart en jouw unieke vorm in relatie tot jouw seksuele energiestroom. Je legt via jouw zielsverlangen een nieuw fundament onder je leven: het ankerpunt van je ziel. Vanuit dit nieuwe fundament, verankerd binnen het innerlijk startpunt van de mannelijke en vrouwelijk seksuele energie ontstaan er veranderingen, in je lichaam, in onze persoonlijkheid en in alles wat hierin wil bewegen. We (her-)scheppen onszelf met behulp van onze seksuele energie.

Rita van Rijnsoever leidt je naar het innerlijk startpunt van de mannelijke en vrouwelijke energiestroom door je op eenvoudige wijze te helpen je te hechten in het lichaam. Hierna kunnen veel onderliggende onnodige ideeën, gevoelens, fysieke klachten en vooral relationele misverstanden, in de privésfeer en in het werk, in een ander daglicht komen en verdwijnen.

Ben je dan in jezelf, bij je innerlijk startpunt, dan blijken situaties en relatie spontaan te veranderen in een vreugdevol, gelukkig avontuur, waarin je met respect en in waarheid samen het leven leeft en vormgeeft. Naar dit alles gaan wij samen kijken in deze introduktieworkshop. 

Rita van Rijnsoever (www.ritavanrijnsoever.nl) begeleidt zowel individuen als groepen naar heldere en concrete resultaten in werkelijk ‘zijn’, op een zodanige manier dat de effecten ervan direct toepasbaar zijn in je dagelijks leven. In haar werk richt zij zich niet alleen op de persoonlijke ontwikkeling van het individu, maar ook op professionals als therapeuten, artsen, trainers, leidinggevenden en ondernemers die voor hun werk meer handvaten ter beschikking willen hebben.
Literatuur: Seksuheel, een goddelijk geheim (Rita van Rijnsoever) 

10u00-11u00   De Kracht van Passie. Een lezing/workshop van Suzanne van Campen (3)

In deze interactieve lezing/workshop over Passie gaan Suzanne en de deelnemers met elkaar op zoek naar antwoorden op vragen als wat passie is, wat passie voor je doet en hoe je passie in je dagelijks leven ervaart. Hierop aansluitend en als voorbereiding op een opstelling rond het thema Passie, wordt tijd genomen om een ieder met zijn aandacht naar binnen te brengen met behulp van een begeleide ontspanningsvisualisatie.

In de opstelling zelf gaan we met een aantal opgestelde personen in op wat de thema’s passie, persoonlijk verleden en beroep voor hen betekenen.

De opstelling wordt afgesloten met een stuk ervaringsuitwisseling. Bij voldoende tijd wordt nóg een opstelling gedaan omdat het ook heel leuk is om de verschillen te zien die in een ieders leven zijn.

Suzanne van Campen (www.praktijkxiria.nl) beschikt als poly-energetisch therapeut over een breed assortiment aan technieken waarmee zij mensen helpt tot inzicht te komen, zich van ballast te ontdoen en in hun eigen kracht te komen. 

10u00-11u00   Je angsten omarmen, in je eigen kracht komen en leven vanuit plezier. Een interactieve lezing over Marcos-therapie van Jacqueline Steege (4)

Angst kent vele gezichten en is geen betrouwbare raadgever voor het maken van keuzes in je leven; maar het leren omarmen van je angsten en je de erin verborgen energie weer eigen maken en daarmee geheel in je eigen kracht en weer tot levensplezier komen, dat is wel een hoofdthema in het leven van Marcos-therapeute Jacqueline Steege.

Vanuit haar verlangen naar verbinding niet vanuit angst maar vanuit plezier en bouwend op haar levenskwaliteiten Intuïtie en Betrokkenheid leerde zij haar angsten te omarmen en te kijken naar het leven als een avontuurlijk spel.

In deze interactieve lezing verhaalt zij over hoe haar levenspad haar geholpen heeft haar angsten te overwinnen en haar langs de weg van het een-oudergezin, de Marcos-therapie en het werken met blinden en slechtzienden uiteindelijk bij haar eigen Praktijk De Vlinder gebracht heeft. 

Jacqueline Steege is 45 jaar, moeder van een dochter van 20 jaar en behandelt In haar Praktijk de Vlinder mensen volgens de Marcos-therapie (www.marcostherapeut.eu en www.ibmt.eu). Daarbij maakt zij gebruik van psychosociale gesprekstechnieken, van kinesiologie (spiertesten) en van een geheel eigen wijze van werken met mandala’s. Jacqueline is bereikbaar op 06 – 48 92 56 03 en via praktijkdevlinder@upcmail.nl
Literatuur: OntMoet jezelf van Jes Jansen-Van Sprakelaar en Huub Verlinden 

11u30-12u30   Tweede tweetal lezingen nav het boek “Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan” van Ellen Scheffer (5)

De zielenmissie van mens en dier – Lezing van Gerrie Huijts

Op fysiek niveau is er een groot verschil tussen mensen en dieren, maar geldt dat ook op zielsniveau?

Door de gesprekken met de dieren en haar eigen gidsen heeft dierentolk Gerrie Huijts door de jaren heen een duidelijk beeld gekregen van hoe een incarnatie als dier werkt en de grote overeenkomsten die er zijn met een incarnatie als mens. Een ziel wil ervaring opdoen in een lichaam op aarde. En aangezien zij zoveel mogelijk verschillende ervaringen en zoveel mogelijk verschillende omstandigheden wil meemaken, kiest de ziel dát lichaam en leven uit dat het beste past bij de ervaring die zij wil ondergaan. Dat kan een leven in het lichaam van een mens zijn of van een dier.
In haar lezing ’s ochtends gaat Gerrie in op de relatie tussen de zielsplannen van mens en dier, ’s middags gaat zij daar met behulp van talloze voorbeelden dieper en concreter op in…. 

Gerrie Huijts (g.huijts@chello.nl) heeft al meer dan 10 jaar een professionele praktijk voor telepathische consulten met dieren en natuur. Daarnaast geeft zij regelmatig les en lezingen en begeleidt zij oefengroepen op dit gebied door het hele land. Ook is zij celzout- en bloesemtherapeut, geeft zij Reconnective Healingen en coacht zij mensen op het gebied van hun zielenmissie.
Aanbevolen literatuur: My animal, my self. A breakthrough way to understand how you and your animal reflect each other. 2013. Marta Williams 

Karmische relaties en zielsgelukkig zijn-Lezing van Lia Ouendag

We hebben allemaal behoefte aan zinvolle en verrijkende verbindingen. Je moeder, je vader, je broers en zussen maken, vanuit het zielsplan bekeken, dan ook welbewust deel uit van het gezin waarin je opgroeit en ook je liefdespartners zijn niet zomaar toevalstreffers…. Familiebanden zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs bedoeld om aan vast te houden…  En relaties bieden wellicht voor lange of voor kortere periode een mooie oefening en uitwisseling maar zijn vooral bedoeld om op zielsniveau meer kracht en inzicht te  kunnen ontwikkelen.
Maar zou het niet fijn en handig zijn wanneer we voor onszelf wat meer en wat beter op de hoogte zouden zijn van de in ons zielsplan gemaakte afspraken op het vlak van familie en relaties?
In deze lezing laat astrologe Lia Ouendag zien hoe de karmische astrologie veel mogelijkheden heeft om vanuit het perspectief van het zielsplan  inzicht te geven in de achtergronden van de voor je geboorte door jou gemaakte afspraken naar je familie en je relaties toe.
En hoe de kosmos, de natuurkrachten en de aarde ons bij de vervulling van ons zielsplan juist in deze tijd op alle denkbare wijzen ondersteunen.
Met als verlokkend perspectief een meer zielsgelukkig bestaan….
In haar workshop ’s middags werkt Lia de karmische punten in een horoscoop uit die meer vertellen over de weg naar zielsgelukkig zijn binnen relaties. 

Lia Ouendag (1971) groeide op in een niet alledaags gezin waar de reiswereld en bewustzijn centraal stonden. Jarenlang trok zij door de wereld en deed werk- en levenservaring op in diverse landen en werkkringen. In Nederland was zij lange tijd eigenaar van een bemiddelingsbureau in de kinderopvang voor 350 gezinnen. Sinds 2001 is zij praktiserend astroloog (www.liaouendag.nl) en helpt mensen concreet en praktisch op weg met vraagstukken uit het alledaagse waarbij zij geholpen wordt door haar heldervoelend en helderziend talent. In het bijzonder is zij geboeid door relaties en familiethema’s. Daarnaast werkt zij graag met paarden en mensen (www.paardenastroloog.nl).
Literatuuropgave: Het is de tijd van de zon (Dieter Broers)

11u30-12u30   Nieuwetijdskinderen en hun zielsplan. Een interactieve lezing van Shael E’lani (6)

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die vaak herinneringen hebben aan eerdere levens en vroeg wijs zijn. Zij komen op aarde om iets moois toe te voegen aan de aarde en mensen bewust te maken.

Deze kinderen ontvangen veel meer informatie dan door hun omgeving wordt gesignaleerd. Van jongs af aan delen zij hun kennis met ons, maar horen we die dan wel? Veel kinderen nemen ook aura’s waar, bij voorbeeld van de juf, of zien overleden zielen in huis, maar hoe ga je hier als volwassene mee om?

Door gebrek aan kennis en door twijfels aan hun wijsheid ontstaan er veel misverstanden op scholen, in gezinnen en ook bij, bij voorbeeld, psychologen. Dat werkt dan onzekerheid en gedragsproblemen bij de kinderen in de hand.

Maar als wij deze kinderen kunnen horen dan bloeien zij op en komt hun liefde, kennis en wijsheid voor deze wereld vrij. 

In deze interactieve lezing van Shael E’lani krijg je meer zicht op de essentie en het zielsplan van wat nieuwetijdskinderen komen doen en wordt tevens vanuit verlichtende invalshoeken stil gestaan bij wat dit betekent voor opvoeding en onderwijs.

De lezing van Shael gaat dan ook tevens in op de vraag hoe je in een echt gesprek met nieuwetijdskinderen kunt komen, hoe je ze kunt helpen hun licht te laten schijnen en hoe de zielsplannen van ouders, leerkrachten én nieuwetijdskinderen kunnen gaan samenwerken.

Enkele kleine oefeningen tussendoor helpen om ons te kunnen verplaatsen in de kids. 

Shael E’lani (www.openspirit.nl) helpt als psycholoog en spiritueel coach nieuwetijdskinderen om samen met hun ouders en leerkrachten op een fijne manier in verbinding te treden en te leven. Zij begeleidt scholen middels voorlichtende workshops, lezingen en relax trainingen. Landelijk geeft zij lezingen en werkt zij mee aan symposia.
Zij heeft ruim 25 jaar ervaring en ontmoette meer dan 1000 kinderen in kinderpsychiatrie, onderwijs, jeugdzorg en in haar eigen praktijk Open Spirit.
Literatuur: Stap in je vortex: Harmonie in al je relaties. Door Esther en Jerry Hicks 

11u30-12u30   Je zielsvoertuig, je lichaam, uitlijnen. Workshop van Katharina Amaya Brinckmeier (7)

Wat uitlijning is en wat de effecten op je lichaam en je zielsverbinding zijn, ga je in deze workshop al doende ontdekken. Je ervaart hoe wezenlijk uitlijning is voor je algeheel welzijn, je fysieke gezondheid, je spirituele groei en je diepere bezieling.

In het eerste deel van deze workshop van Katharina Amaya leer je de rol van je lichaam als voertuig voor je ziel beter te begrijpen. Een dieper begrip daarvan is nodig want als je aan jezelf werkt, blijft vaak buiten zicht hoe je in je lichaam staat, ermee loopt en er ook op allerlei andere manieren mee beweegt. Toch werken lichaam en ziel tot op celniveau met elkaar samen en wordt via het zenuwstelsel, de meridianen en de bot- en spierstructuur je emotionele en mentale evenwicht en zelfgevoel door dit samenspel beïnvloed, zelfs tot op elektromagnetisch niveau.

Het is dan ook belangrijk dat je tegelijk met je groeiproces je lichaam, je zielsvoertuig, uitlijnt zodat dat in balans blijft met je ziel.

Na deze introductie over het belang van de uitlijning van je lichaam met je ziel gaan we ons in het tweede deel van de workshop ontvankelijk maken voor herkenning van de unieke en subtiele fysiek-energetische signalen van onze ziel.

Waarna je gaat ervaren hoe je je fysieke lichaamshouding op een juiste manier kunt uitlijnen en hoe deze uitlijning niet alleen doorwerkt op al je energetische lichamen en dus op je gevoel en je denken maar ervaar je ook hoe de uitlijning je spirituele connectie aarde-kosmos-ziel-bron beïnvloedt. 

De impulsen vanuit je ziel om je zielsplan te verwezenlijken ervaar je door de uitlijning duidelijker waardoor je spirituele groei een krachtige impuls krijgt. 

En alles wat je in de workshop leert is gemakkelijk thuis toepasbaar! 

Katharina Amaya Brinckmeier (www.soulsynergy.nl / www.soul-dance.nl) is Holistische coach, Soulreader, healer, bewegingstherapeute, dansdocente en spiritueel ‘doorgeefluik’ voor energetische transmissies. Tevens verzorgt zij lezingen, workshops rondom zielsbewustzijn, lichaam – en zielsintegratie en Soul Dance workshops en cursussen. 

11u30-12u30   Eenvoud als groeipad van je ziel-zicht op je zielsplan in uitvoering. Workshop door Hans Hocksenar (8)

Kijkend naar het heelal, de aarde en de natuur kun je zien hoe veelzijdig alles is en hoe alles in elkaar is “gezet”en functioneert. Eigenlijk gaat het om puur afgestemde eenvoud. Vanuit afgestemde eenvoud kunnen er complexe dingen ontstaan die ons bevattingsvermogen zelfs te boven gaan, maar de wereld ontstaat vanuit eenvoud en niet vanuit in-gewikkeld zijn.

In-gewikkeld zijn is eigenlijk een status van wanorde. Het voelt vaak niet prettig om met ingewikkelde dingen bezig te zijn en om in-gewikkeld te zijn. Iets anders is de uitdaging om complexe dingen uit te zoeken en hierbij ontdekkingen te doen. Zolang je hier vanuit ingewikkeldheid te werk gaat, wordt het vinden van oplossingen moeilijker. Maak je je daaruit los, dan kan er ineens het AHA moment ontstaan en wordt de oplossing zomaar zichtbaar. Zo’n AHA moment voelt goed en vertrouwd omdat het wijsheid is, zo dicht bij jou! De kans dat deze oplossing passender is voor jouw leven, is hierdoor groter.

In-gewikkelde levensstructuren houden je af van je wezenlijke levensvragen en uitdagingen. Je bent wel bezig met je leven, maar is dit in-gewikkelde leven wat je wilt en raak je door de in-gewikkeldheid niet verwijderd van je zielsplan en levensopdracht?

De workshop van Hans Hocksenar gaat op dit alles in en daagt je uit om vanuit eenvoud de in-gewikkeldheid te ONT-WIKKELEN en de weg te vinden naar de eenvoud van je complex zielsplan.

Een geleide concentratie oefening brengt je bij de ‘WIJZE’ eenvoud die al in je aanwezig is. Als er tijd over is delen we met elkaar wat wij in die oefening als wijze eenvoud ervaren hebben. 

Hans Hocksenar heeft een eigen praktijk, Therapeutisch Groeicentrum Elysia (www.bio-energetica.com), waarin hij lichaam en geest healt in contact met bron en aarde.
Hij wijst er mensen vanuit eenvoud de weg terug naar hun eigen wezenlijke wijsheid…
Literatuuropgave: Een tweede gesprekje met God; de kleine ziel en de aarde (Neale Donald Walsch) 

12u30-13u30   Lunch

Het lunchaanbod bestaat uit:
2 vegetarische soepen
Verschillende soorten broodjes
Zoet beleg, kaas en vlees
Jus
Thee en koffie  

13u30-14u30   Alzheimer en gelukkig zijn. Een zielstoolworkshop van Rinus Roland voor het ontmoeten van mensen met levensvraagstukken (9)

In zijn lezing ‘s ochtends liet Rinus zien hoe hij in het Alzheimerproces met Irma ervaren heeft dat zijn zielsplan zich voor hem ontvouwde en zichtbaar werd.
In zijn workshop van deze middag gaat hij in op de vraag waar we vanuit ons hart onze kracht kunnen vinden om onze groeiprocessen aan te gaan en daarbij gelukkig te zijn en hoe we voor dit inzicht op een inzichtelijke en veilige wijze en met steun “van bovenaf” een ingang op het hart kunnen vinden bij de ontmoeting van mensen met uiteenlopende levensvraagstukken.
De lezing is bedoeld voor therapeuten, ervaringsdeskundigen, geestelijk begeleiders en alle anderen die met een originele en creatieve gebruikmaking van het perspectief van het ziels- en levensplan nieuwe mensen en doelgroepen willen bereiken door nieuwe paden in te slaan.  

Rinus Roland houdt van ontmoetingsprocessen, is uitgever van boeken over zielsprocessen en van de boeken van Ellen Scheffer en is de initiatiefnemer en organisator van dit symposium (www.pallasia.nl). 

Literatuur: ‘Gesprekken met Jeshua. Boodschappen vanuit de Christusenergie.’ Pamela Kribbe 

13u30-14u30  Zielsgelukkig zijn in de liefde?! Een workshop van Lia Ouendag (10)

’s Ochtends ging astrologe Lia Ouendag  in op de vraag hoe de karmische astrologie van betekenis kan zijn voor meer inzicht in je zielsplan op het vlak van families en relaties. ’s Middags trekt zij een horoscoop waarin zij met name de karmische punten uitwerkt die meer vertellen over relaties en de weg naar zielsgelukkig zijn binnen relaties.
Dat combineert zij met oefeningen waarbij contact wordt gemaakt met de diverse planeetenergieën die in relatie staan tot behoeften, wensen, verlangens in liefdesrelaties.
Ook de maan(fasen) en onze zon zijn daarbij van betekenis en worden besproken evenals de zielengroepen, sterrenvolkeren, gidsen en kosmische vrienden die eveneens van belang zijn doordat ze ons onvoorwaardelijke voeding en inzicht geven in onze huidige liefdesrelaties op Aarde.
Een karmisch astrologische workshop over de verbinding met onze essentie en ons verlangen naar mooie, oprechte zielsverbindingen.
Voor wie wil, kan de geboortehoroscoop worden besproken tijdens deze workshop. Mocht je hier interesse in hebben, stuur dan voor 30 oktober je geboorte- en adresgegevens door aan info@liaouendag.nl: geboorteplaats, geboortedatum, geboortetijd, naam en telefoonnummer. 

Lia Ouendag (1971) groeide op in een niet alledaags gezin waar de reiswereld en bewustzijn centraal stonden. Jarenlang trok zij door de wereld en deed werk- en levenservaring op in diverse landen en werkkringen. In Nederland was zij lange tijd eigenaar van een bemiddelingsbureau in de kinderopvang voor 350 gezinnen.
Sinds 2001 is zij praktiserend astroloog (www.liaouendag.nl) en helpt mensen concreet en praktisch op weg met vraagstukken uit het alledaagse waarbij zij geholpen wordt door haar heldervoelende en helderziende vermogens. In het bijzonder is zij geboeid door relaties en familiethema’s. Daarnaast werkt zij graag met paarden en mensen (www.paardenastroloog.nl)
Literatuuropgave: Het is de tijd van de zon (Dieter Broers)

13u30-14u30   De ziel van het Enneagram. Een interactieve lezing van Clasina de Jong (12)

Elke mens heeft het nodig om te voelen en te weten dat hij er toe doet, voor anderen van waarde is. Het is erg fijn als je bewustzijn hebt over wat jou als naar de aarde gekomen ziel voor anderen uniek en waardevol maakt. Dat geeft je zelfvertrouwen en voldoening.

Vanuit onze ziel krijgen we allemaal een uniek talent mee om de wereld te dienen. Wanneer we ons talent dienstbaar ontwikkelen, dan ontdekken we dat dit het bijzondere groeiproces van onze ziel op aarde is. 

In dit groeiproces krijgt de Goddelijke liefde gestalte op aarde en het Enneagram maakt deze Goddelijke liefde in negen verschillende stukken voelbaar en herkenbaar:

 1. Orde en Structuur
 2. Communicatie en Verbinding
 3. Groei en Motivatie
 4. Schoonheid en Creativiteit
 5. Wijsheid en Inzicht
 6. Veiligheid en Vertrouwen
 7. Optimisme en Humor
 8. Kracht en Leiding
 9. Liefde en Inspiratie 

Elk mens heeft affiniteit met één specifieke kracht van het Enneagram die hij vanuit zijn ziel gemakkelijk met behulp van zijn talent dienstbaar tot uiting kan brengen; tegelijkertijd verleidt je ego je om je kracht eenzijdig, níet dienstbaar, te ontwikkelen waardoor je uit balans raakt. 

In haar workshop maakt Clasina de Jong duidelijk hoe elk enneagramtype de kwaliteiten van de ziel door bewustzijn gestalte kan geven. En hoe we alle negen kwaliteiten van het Enneagram optimaal door ons heen kunnen laten stromen. 

Clasina de Jong (www.vuurenvlam.nu) heeft het Enneagram voor haar zoektocht door het leven als van onschatbare waarde leren kennen en waarderen. Het Enneagram geeft haar richtingwijzers voor lastige situaties, maakt haar bewust van ingesleten paadjes en brengt haar bij haar moed om daadwerkelijk haar unieke zielenpad te leven.
Zij is moeder van vier kinderen, heeft jarenlang als juf voor kinderen en volwassenen gewerkt en heeft een eigen praktijk als lifecoach waarin zij al ruim 20 jaar het enneagram gebruikt als instrument om cliënten te stimuleren hun eigen zielenpad te herkennen en van daaruit te gaan leven. Zij helpt hen om eventuele blokkades op dat pad op te lossen.
De door haar gevolgde opleidingen Regressie hypnotherapie, NLP, Enneagram, Psychosynthese, The Work van Byron Katie, Geweldloos Communiceren en een acteertraining ondersteunen haar in haar werk daarbij.
Literatuur: Het ABC van het Enneagram (Paul Salomon) en De spirituele dimensie van het Enneagram (Sanra Maitri) 

13u30-14u30   Hoe wordt een Nederlands meisje een Feng Shui expert? Een interactieve lezing van Hanny Verheijden (13)

Wanneer je woon- en werkomgeving een hoge energie heeft en in harmonie is met jou en met de natuur, dan heeft dat een enorme invloed op je leven. Want een omgeving kan ondersteunend voor je werken maar ook voor problemen zorgen. Die problemen uiten zich vaak in slapeloosheid, stagnatie, stress, ziekte, relatieproblemen en tegenspoed in het algemeen. Hanny Verheijden reikt je op deze Lezing mogelijkheden aan om met haar bedrijf Feng Shui Visie de balans in je leven te herstellen en vitaliteit en voorspoed te bevorderen, met name door het harmonieus inrichten en vormgeven van woningen, zakenpanden en tuinen en het verhogen van de energie aldaar.

Hanny ervaart zelf veel harmonie en plezier in haar werk met Feng Shui Visie, ook omdat zij veel aandacht schenkt aan de mensen waarvoor zij werkt en hen ook op persoonlijk vlak veel te bieden heeft; in haar interactieve lezing deelt zij dan ook eveneens met ons hoe haar bijzondere levensloop haar uiteindelijk bij haar passie gebracht heeft. Daarbij gaat zij, onder andere, in op haar beleving en ervaring “gestuurd” te worden in haar leven, op haar “hang” in haar jeugd naar alles wat met China te maken had, op haar drang naar schoonheid, op de compassie die zij voelt voor mens en dier en op haar enorme drang om vanuit haar intuïtie haar vrijheid te beleven. 

Hanny Verheijden, internationaal gediplomeerd Qi-Mag Feng Shui consultant, stelt al jarenlang met behulp van haar bedrijf (www.fengshui-visie.com) haar kennis, ervaring en holistische vaardigheden ten dienste van iedereen die graag zijn woon- en werkomgeving, dus ook zijn leven wil verbeteren. 

13u30-14u30   Spirituele Stervensbegeleiding: van Ziel tot Ziel. Interactieve lezing door Marie-Claire van der Bruggen (14)

De dood is niet het einde maar een terugkeer naar daar waar we eigenlijk vandaan komen. Diep van binnen weet iedereen dit wel, maar veel mensen zijn deze herinnering kwijt waardoor zij onnodig veel angst rond het sterven ervaren.

Marie-Claire helpt als spiritueel stervensbegeleidster graag mensen zich weer te gaan Her-Inneren wie ze werkelijk zijn, dat zij méér zijn dan alleen maar een lichaam. Op die manier neemt zij waar mogelijk bij een stervende veel angst en onwetendheid rondom het sterven en de dood weg.

In deze interactieve lezing wil zij graag ook met anderen delen hoe je op zielsniveau stervenden op een mooie en waardevolle manier kunt begeleiden met de oversteek naar Huis. Daarom zal er tijdens deze lezing vooral veel aandacht zijn voor de spirituele kant van stervensbegeleiding.

Tevens zal Marie-Claire iets voorlezen uit haar boeken en een geleide meditatie geven waarin je je eigen sterfbed kunt ervaren. 

Marie-Claire van der Bruggen (www.zielsgelukkig.nu) is getrouwd en moeder van twee zonen. Zij kan zich nog heel goed het sterven in haar vorige leven herinneren, de terugkeer naar Huis, het verblijf daar en de hierop volgende indaling en geboorte in dit leven. Als kind bleef zij zich bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen en waarin zij zich heel erg op haar gemak voelde. 
Literatuur: Marie-Claire is auteur van een drietal boeken: Het sprookje van de dood, De dag waarop mijn vader een Engel werd en ZielsGelukkig. In september 2014 verschijnt haar nieuwste boek Licht & Liefde….

Meer informatie over haar boeken, lezingen en workshops vind je op haar website. 

15u00-16u00   Licht op je levenspad. Workshop van Ellen Scheffer (15)

In haar lezing ‘s ochtends liet Ellen Scheffer zien hoe je meer zicht op je zielsplan kunt krijgen waardoor je jouw levenspad lichter en met meer gemak en plezier kunt bewandelen. In déze workshop biedt Ellen je de gelegenheid daar dieper op in te gaan.

Om licht te laten schijnen op jouw eigen ziels- en levensplan gaan we werken met meditatie/visualisatie en met reflectiekaarten. Mede door het inbrengen van persoonlijke ervaringen en de reflectie daarop vanuit het gezichtspunt van het zielsplan, zul je meer inzicht kunnen krijgen in jouw eigen levensthema’s en daardoor misschien meer begrip op kunnen brengen voor de keuzes die je als ziel gemaakt hebt voordat je naar de aarde kwam. 

Ellen Scheffer is beeldend kunstenaar en spiritueel coach; zij geeft individuele consulten, lezingen en workshops (www.ellenscheffer.nl)
Aanbevolen literatuur: ‘Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan’, ‘Vederlicht. Leven en werken met spirituele gidsen’ en ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel’. Alle boeken zijn geschreven door Ellen Scheffer. 

15u00-16u00   Dieren als spiegel en spiritueel leraar. Lezing van Gerrie Huijts (16)

In haar lezing ’s ochtends ging dierentolk Gerrie Huijts in op de relatie tussen de zielsplannen van mens en dier. In déze lezing laat zij ons met behulp van vele concrete voorbeelden zien dat dieren ons spiegelen, hoe ze dat doen en waarom. Want Gerrie is dierentolk maar ze begeleidt ook mensen, vaak beiden tegelijk.

Haar ervaring leert haar dat het altijd iets zegt over het baasje als het dier iets mankeert of vreemd gedrag vertoont. Iemands problemen worden zichtbaar gemaakt door zijn huisdier. Het dier spiegelt ons wat er aan de hand is met ons. Gerrie werkt als een van de weinige dierentolken met het zielsplan van mens én dier.
Om welke thema’s gaat het dan? Hebben (huis)dieren een bepaalde reden om op dit moment in ons leven te zijn? Wat kunnen ze ons leren en wat laten ze ons zien? Wordt er altijd gespiegeld en wat heeft dat te maken met onze zielenmissie?
In een bijzondere lezing gaat Gerrie in op deze intrigerende en belangrijke (levens)vragen…

Gerrie Huijts (g.huijts@chello.nl) heeft al meer dan 10 jaar een professionele praktijk voor telepathische consulten met dieren en natuur. Daarnaast geeft zij regelmatig les en lezingen en begeleidt zij oefengroepen op dit gebied door het hele land. Ook is zij celzout- en bloesemtherapeut, geeft zij Reconnective Healingen en coacht zij mensen op het gebied van hun zielenmissie.
Aanbevolen literatuur: My animal, my self. A breakthrough way to understand how you and your animal reflect each other. 2013. Marta Williams

15u00-16u00   Wat ziekte jou wil vertellen… Lezing van het Paramedisch & Psychosociaal Mediumschap door Jaco Elken (17)

Om te voorkomen dat we niet goed omgaan met onze gevoelens en emoties en daardoor uit balans raken, is het belangrijk naar onze intuïtie te luisteren en ernaar te leven.

Wanneer we dat niet doen dan uiten we onze gevoelens en emoties niet of onjuist waardoor ze in ons systeem blijven zitten en onze geest en lichaam uit balans raken. Een disbalans leidt tot ongemak, ziekte, pijn of een blokkade en is niets anders dan een signaal van de ziel om je ego erop te wijzen waar aandacht aan besteed mag worden. Wanneer men niet naar deze signalen luistert, dan zal uiteindelijk ziekte zijn weg vinden. Onze ziel doet er werkelijk alles aan om deze gevoelens en emoties op een manier te uiten waardoor geest en lichaam weer in balans kunnen komen..

In deze korte en tevens persoonlijke lezing laat Medium Jaco Elken je vanuit een paramedische én psychisch-sociale invalshoek én vanuit het delen van zijn eigen transformatieproces kennis maken met de taal van de ziel en de signalen van de organen en het lichaam door in te gaan op de symbolistische taal van ziektebeelden en op de vraag hoe deze om te zetten in bruikbare en begrijpbare taal.

Met behulp van de op deze wijze door de ziel aangereikte informatie leer je vervolgens communiceren met de ziel, het Hoger Zelf, met ziektes en met organen, spieren, gewrichten, klieren en andere lichaamsdelen. 

Al deze vaardigheden worden je aangereikt en kun je je met ondersteuning van Medium Jaco Elken eigen maken op zijn Opleiding Paramedisch & Psychosociaal Mediumschap… 

Jaco Elken (www.mediumjaco.nl, www.boerderijdevrijegeest.nl en www.despiritueleacademie.nl) kan putten uit een ervaring van 10 jaren les geven in mediumschap en trance healing, van vele lezingen door het land en van meer dan 3000 consult uren. 

15u00-16u00   Als je ziel tot je spreekt… Een workshop over levensrijkdom van Marloes van der Kamp (18)

De taal die je ziel tot je spreekt is een heel andere dan de taal van je persoonlijkheid/het ego. In deze maatschappij blijft de taal van de ziel vaak onderbelicht.

Als we de taal van de ziel leren begrijpen, dan kunnen we onze ervaringen vanuit vertrouwen en liefde opdoen. Dan is het leven niet zwaar, pijnlijk of verwoestend, maar verrijkend en vol vrede; wat je situatie ook is. Vanuit het contact met je ziel kun je voluit leven vanuit innerlijke rust; een geheel nieuwe wereld ontvouwt zich dan voor je, een wereld van levensrijkdom.

Marloes laat je tijdens de workshop ervaren in welke taal je ziel tot je spreekt en hoe je deze taal kunt leren begrijpen. Daartoe gaat zij in op de door haar ontwikkelde BOEG-methode, die op vier pijlers rust. 

Marloes van der Kamp (www.andereboeg.nl), communicatietrainer, polyenergetisch therapeute en yoga- en meditatiedocente, kocht met haar partner een kustvaarder; samen vormden zij het schip in zeven jaar om tot groepsaccommodatie Andere Boeg. Het verbouwingsproces bracht Marloes bovenal vertrouwen en overgave en leidde haar uiteindelijk naar een diep begrip van de ziel. Op haar schip geeft zij met behulp van de BOEG-methode trainingen op zielsniveau.
Literatuur: Nacht van de Ziel (Pamela Kribbe) 

15u00-16u00   Het paranormaal begaafd kind. Een interactieve lezing van Norma Prikanowski van Veggel (19)

Kinderen van nu krijgen enorm veel prikkels binnen; mede doordat ze nog volop in ontwikkeling zijn, raken ze hierdoor vaak overbelast en lopen zo vast in hun ontwikkeling, al helemaal wanneer kinderen ook nog eens sensitief en paranormaal begaafd blijken te zijn. Voor ouders, docenten, hulpverleners en de kinderen zelf is het vaak moeilijk om hiermee om te gaan.

Norma gaat naar aanleiding van de door haar geschreven boeken in haar interactieve lezing met name in op de vragen waar paranormaal begaafde kinderen in hun ontwikkeling tegen aan lopen. Zij laat zien hoe je voor deze kinderen thema’s inzichtelijk kunt maken door achtergrondinformatie, tips en oefeningen die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ook voor de omgeving worden totaal onbegrijpelijke gedragingen ineens toegankelijk en inzichtelijk.

Het kind kan daardoor zijn volledige ontwikkeling ervaren inclusief zijn/haar kwaliteiten en kan zo opgroeien in een voor hem/haar veilige omgeving. 

Norma Prikanowski van Veggel (www.ashana.biz) is Natuurgeneeskundig energetisch therapeute, NLP Hypnotherapeute, auteur van verschillende boeken en heeft twee seizoenen meegedaan met het RTL programma “Het zesde zintuig plaats delict”
Literatuur: Norma Prikanowski van Veggel is schrijfster van het “Handboek voor overgevoelige kinderen” en “Cadeautjes uit het hiernamaals”: uitleg, tips, oefeningen en technieken over overgevoeligheid en paranormale begaafdheid bij kinderen. 

15u00-16u00   Van Mindfullness naar Heartfulness. Een workshop van Emilia Gransberg (20)

Mindfulness, ook wel ‘aandachttraining’ genoemd, brengt je bij het inzicht dat het huidige moment alles is dat er is. Het is een krachtige methode om beter om te gaan met o.a. stress, piekeren en fysieke klachten zodat je weer voluit kan leven en te gaan voor wat jij de wereld te brengen hebt.

In het contact met anderen ervaar je daarbij meer of minder verbinding. Heartfulness maakt het gemakkelijker voor je te voelen en te herkennen welke verbindingen meer of minder met elkaar harmoniëren, welke verbindingen meer of minder wederzijds verrijkend zijn. Dan wordt het nóg gemakkelijker voor je het levenspad intenser, met meer plezier en met meer gemak af te leggen. 

Emilia Gransberg gaat in deze workshop in op de diepere betekenis van de met Heartfullness aangeraakte hartskwaliteiten en laat je met behulp van een aantal oefeningen ervaren wat Heartfullness voor jou zou kunnen betekenen. 

Emilia Gransberg, van oorsprong fysiotherapeute, combineert in haar werk (www.word-wie-je-bent.nl) op holistische wijze en vanuit Heartfulness elementen van Rebalancing, Ayurveda, Familieopstellingen en Mindfulness.
Literatuur: Goed genoeg, stop met streven, begin met je leven. Je perfectionisme onder controle met Mindfulness (door Pavel Somov) 

16u15-16u30   Slotwoord

Praktische informatie

Plaats, datum, tijd en toegang
Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
Boeken- en foldertafels
Weetjes voor gevers van workshops of lezingen
Organisatie
Initiatiefnemers
Aanmelden

 

Plaats, datum, tijd en toegang

Datum: Zaterdag 8 november 2014
Tijd: Van 10 uur ’s ochtends tot 16u30 ’s middags
Plaats:In het Sociaal Cultureel Centrum Maldensteijn te Malden, Kerkplein 8, op 6 km van Nijmegen (www.maldensteijn.nl)
Toegang: Het toegangsgeld bedraagt 68 euro voor bezoekers, hetgeen inclusief de lunch van 12 uur en vrije toegang tot het hele gebeuren is. Voor wie geen lunch gebruikt, bedraagt het toegangsgeld 55 euro.
Zij die een lezing of een workshop geven, hebben een vrije toegang en lunch.

Bereikbaarheid

Komt u met eigen vervoer, volg dan de routebeschrijving op www.maldensteijn.nl.

Komt u met het openbaar vervoer, dan neemt u de bus naar Malden en stapt uit bij bushalte Groesbeekseweg; vandaar is het nog circa 60 meter lopen naar de ingang van het Sociaal Cultureel Centrum.

Boeken- en foldertafels

Eoscentra-Pallasia, de organisator van de beurs, omvat tevens een uitgeverij. Naast de stand met folders/brochures bieden wij dan ook tevens onze eigen boeken aan. Niet gratis, maar wel voor een aparte prijs.

Weetjes voor gevers van workshops of lezingen

 • De bijeenkomst en de lunch zijn voor jou gratis
 • Je kunt geen vergoeding vragen voor je workshop of lezing
 • Je doet mee aan het werven van bezoekers door het betreffende mailbericht te verspreiden in je netwerk
 • Je website, de naam en de aard van de werkzaamheden van jou of je organisatie alsmede dat wat je op de bijeenkomst doet, krijgt extra bekendheid door middel van circa 40.000 mailberichten
 • Hetzelfde geldt voor de berichten die naar de media gaan
 • Je krijgt een bezoekerslijst van alle deelnemers en bezoekers met daarop de informatie die men kwijt wil
 • Er is ruimte voor je folders en brochures op de dag zelf
 • Heb je een eigen boek, dan kunnen we op jouw verzoek de verkoop daarvan verzorgen tegelijk met onze eigen boeken 

De organisatie

Deze ontmoetings- en verrijkingsdag wordt georganiseerd en gedragen door Eoscentra-Pallasia (www.pallasia.nl). Pallasia is een boerderij en groepsaccommodatie en therapeutisch centrum in opbouw voor (Hoog Sensitieve) kinderen, ouders, gezinnen, families en aanverwante organisaties en instellingen.

U kunt er groepsaccommodatieruimte huren, maar ook zalen en kamers. Pallasia heeft een eigen activiteitenprogramma en biedt ruimte voor een Time-in en voor de aktiviteiten van therapeuten, coaches, councelors en alle anderen met interesse in en hart voor (Hoog Sensitieve) kinderen.

Pallasia is nog ‘in ontwikkeling’. Dat betekent dat wij nog in de financieringsfase zitten. Heeft u een financieringsidee of beschikt u over voldoende middelen, dan zien wij een en ander graag naar ons toekomen. 

De initiatiefnemers van Pallasia zijn:

Rinus Roland (www.pallasia.nl)
Elise Verheul (www.eliseverheul.nl en www.meesterlijkmoederschap.nl)
Hans Hocksenar (www.bio-energetica.com en www.inndenatuur.nl)
Hans Velders (www.innerbalance.nlwww.hansvelders.nl en www.hooggevoeligzijn.com)

Aanmelden

Aanmelden als bezoeker 
Kom je als bezoeker, stuur dan een mail naar info@eoscentra.com waarin je aangeeft het symposium te willen bezoeken. Je krijgt van ons dan een bevestiging van deelname én een formulier waarmee we je aanmelding administratief verder verwerken kunnen. Liefst zo spoedig mogelijk want dan heb je de meeste kans dat we je niet hoeven teleur te stellen……

Aanmelden als workshop/lezinggever 
Wil je graag een workshop of lezing verzorgen, stuur dan hierover een mail naar rinus@eoscentra.com. Liefst zo spoedig mogelijk maar liefst vóór 15 juli 2014 want dan heb je de meeste kans dat we je niet teleur hoeven te stellen…..

 • Je kunt je voor het geven van je workshop/lezing aanmelden voor het symposium van Nijmegen 8 november, van Deventer 24 januari of van Rotterdam zaterdag 18 april. Maar je kunt je ook voor meerdere symposia aanmelden. Er kan sprake zijn van teveel aanmeldingen, dus aanmeldingen voor meerdere lokaties is wenselijk; geef wel je plaats van voorkeur aan!
 • Wat is de aktiviteit die je wilt aanbieden? (korte omschrijving van 40 tot 80 woorden)
 • Stel jezelf in het kort even voor of verwijs naar je site hiervoor
 • Heb je nog ideeën tav de promotie van het gebeuren?

Vermeld altijd al je adresgegevens inclusief telefoonnummer, mailadres en je website. 

Annuleren

Als bezoeker kun je zonder kosten per mail annuleren tot 30 dagen van tevoren; daarna wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht.