Het Programma

Welkomstwoord
9u50-10u00     Door Rinus Roland, initiatiefnemer

Symposium Het symposiumdeel van de dag heeft als vraagstelling: “Hoogsensitieve Kinderen. Van last tot lust” Vóór de lunch belichten we dit thema in drie plenaire lezingen. Na de lunch gaan we verder in thematische werkgroepjes van maximaal 10 personen. Omdat elk werkgroepje niet te groot is en een uur de tijd heeft, is er volop gelegenheid tot ontmoeten en uitwisselen…. De resultaten van de werkgroepen worden, tot slot, een uur lang plenair uitgewisseld in een open ontmoeting met de lezinggevers van het symposium. Daarna heb je nog tijd voor tenminste één workshop of lezing. Het is géén verplichting om deel te nemen aan een werkgroep of aan de plenaire uitwisseling van het symposium zodat je in plaats daarvan ’s middags kunt deelnemen aan niet één maar aan méérdere workshops…..

10u00-10u40     Het weerbare kind: traumawerk bij kinderen. 
                           Plenaire lezing van Hans Velders en Elise Verheul (1)

Veel ouders en kinderen hebben helaas te maken (gehad) met trauma. Trauma kan ontstaan door één nare ervaring, of door herhaling van nare ervaringen, zoals bijv. een traumatische bevalling, postnatale depressie, operaties/ziekenhuisopnamen, overlijden van geliefden, ongelukken, mishandeling, of getuige zijn van mishandeling, echtscheiding ouders.

Een trauma belemmert een kind in zijn vrije ontwikkeling. Het is daarom belangrijk je kind goed te begeleiden zodat je trauma’s kunt voorkomen, dat je ze kunt herkennen bij je kind en dat je wat basisvaardigheden in huis hebt om je kind zo goed mogelijk te helpen van een trauma te herstellen. Als je als ouder je kind bij traumaverwerking wilt helpen, dan maakt het veel uit wanneer je als ouder ook je eígen trauma’s verwerkt hebt.

Aanbevolen literatuur: ‘Het weerbare kind’ van dr. Peter Levine

Elise Verheul heeft een praktijk voor kindertherapie & ouderbegeleiding. (www.eliseverheul.nl). Tevens is zij oprichtster van het workshop vierluik Meesterlijk Moederschap (www.meesterlijkmoederschap.nl)

Hans Velders heeft een praktijk voor traumaverwerking en persoonlijke ontwikkeling. Somatic Experience (traumaverwerking langs de weg van de wijsheid van het lichaam)is zijn specialisatie (www.hansvelders.nl)

 10u40-11u20     “ Hallo, ik ben een Hoog Sensitief Kind” door Anne Asbreuk. 
                             Communiceren op zielsniveau. Plenaire lezing (1)

Hoog Sensitieve Kinderen zijn kinderen die meer dan andere kinderen contact kunnen maken met hun innerlijke wijsheid en met deze wijsheid op hun eigen wijze hun bijdrage willen leveren aan de verwezenlijking van het Paradijs op Aarde….. Dat doen ze door in harmonie met de natuur en in respect en verbondenheid met hun medemens te leven daarmee blijk gevend van een hoge sociale en spirituele intelligentie waarin ze verschillen van vorige generaties. Daarom noemen we ze “Nieuwetijdskinderen”…..

Wanneer de energie van Nieuwetijdskinderen niet goed aangevoeld en begrepen wordt, dan hapert de communicatie tussen kind en ouder. Het contact met een Nieuwetijdskind kan dan al gauw als last ervaren worden. Maar hoe herken en begrijp je als ouder en begeleider hun energie dan wél zodat deze kinderen zich wezenlijk begrepen voelen en zich kunnen gaan manifesteren en het ouderschap van een nieuwetijdskind als een lust ervaren kan gaan worden?

Het antwoord op deze vraag wil ik graag samen gaan ervaren tijdens de interactieve lezing ’s ochtends die daarmee eigenlijk een ervaringsmogelijkheid is om je communicatievaardigheden op zielsniveau met een nieuwetijdskind/ouder te onderzoeken en om tot een diepere, meer zin- en vreugdevolle relatie te komen.

In de Channeling ’s middags (15u30-16u30) maak ik contact met mijn spiritueel begeleidingsteam om vragen met betrekking tot Hoog Sensitieve Kinderen uit de zaal te beantwoorden.

Anne Asbreuk is moeder van een hoog sensitieve dochter Ilja (7 jaar) en stiefmoeder van Meike (10 jaar) en heeft haar eigen praktijk Compassie in Naarden Vesting, waarin ze werkzaam is als Kindermedium, Kinderreader en Kinderhealer (www.anneasbreuk.nl)

Met haar heldervoelendheid maakt zij contact met kinderen en met haar helderziendheid leest ze de energie van de aura’s van kinderen en hun ouders. Haar helderwetendheid en pedagogische achtergrond gebruikt ze om ouders en onderwijzers te ondersteunen in de omgang en communicatie met zeer gevoelige kinderen.

Anne Asbreuk heeft jarenlang gewerkt als opleider van kinderentertainers in vakantieoorden in het buitenland. Vervolgens werkte ze als trainer in het bedrijfsleven waar ze o.a. intensieve procestrainingen en persoonsgerichte opleidingen gaf. Ze is NLP-Master en professioneel Aurareader door het volgen van de vierjarige opleiding Effectieve Intuïtie van Carolina Bont. Als Medium heeft ze zich geschoold door het volgen van de drie jarige opleiding voor Medium aan de Academie van Mediamiek bij Jose Gosschalk. In Engeland krijgt ze enkele weken per jaar mediamieke trainingen van internationaal werkende Mediums op het Arthur Findley College. De Sjamanistische opleidingen bij Grandmother Robin en Jonette Crowley brachten haar terug bij haar natuurlijke gave als healer.

11u20-12u00     Jouw kind in zijn/haar kracht. Werken met De Vijf strategieën 
                           en het Deugdenkaartenspel van het Deugdenproject. 
                           Lezing van Willy Hensen en Maarten Hurts (1)

Bij de geboorte van onze kinderen krijgen we geen handleiding en al helemaal niet voor Hoog Sensitieve Kinderen! Maar wanneer je als kind gaandeweg ontdekt wie je bent, welke karaktereigenschappen of deugden je als vanzelfsprekend inzet in je dagelijkse leven en met welk effect, dan kom je als kind in de kracht die je nodig hebt om aan te kunnen waar je thuis of op school tegenaan loopt. Juist Hoog Sensitieve Kinderen hebben deze kracht nodig om hun plek in de wereld te vinden en zijn gevoelig voor een benadering vanuit hun sterke kanten, hun deugden. De Vijf strategieën van het Deugdenproject™ en het Deugdenkaartenspel zijn daarbij voor ouders/begeleiders een meer dan welkome hulp: ..…..

Bij het gebruik van de Vijf strategieën en het Deugdenkaartenspel (voor volwassenen de “Reflectiekaarten”) ga je ook als ouder/begeleider zien welke deugden je nog verder kunt ontwikkelen om in balans te komen. En dat is nodig ook, want Hoog Sensitieve Kinderen voelen feilloos aan waar en wanneer je uit balans bent en raken daardoor zelf óók van slag…. Je gaat anderen steeds beter begrijpen, ziet dat iedereen -net als jij- sterke kanten heeft en eigen uitdagingen kent. Je leert struikelblokken in je leven te zien als opstapjes. Je leert duidelijke grenzen stellen zodat situaties veilig zijn. Je neemt tijd voor rust, reflectie en bezinning omdat je ervaart hoe plezierig en belangrijk dat is. Ook en juist vanuit die eigen balans wordt het steeds gemakkelijker en plezieriger om in verbinding met je kind om te gaan….

Tijdens de lezing laten wij u kennis maken met het Deugdenproject, de Vijf strategieën, de Deugdenkaarten en de Reflectiekaarten. ’s Middags tijdens de workshop van 15u30 tot 16u30 gaan we met de kaarten aan de slag zodat we “aan den lijve” het effekt van het ermee werken kunnen gaan ervaren.

Aanrader: u kunt zich abonneren op de Deugd Van De Week (DVDW) bij www.actonvirtues.nl. Dan groeit u vanzelf in de betekenis van deugden in ons dagelijkse leven.

Willy Hensen is orthopedagoog, leerkracht, schoolbegeleider en leerkrachtbegeleider; ze heeft een eigen praktijk (www.emoveri.nl) en ze is mastertrainer van het Deugdenproject (www.deugdeninschool.nl). Tevens is zij medeoprichtster van de Stichting Deugdenproject Nederland.

Maarten Hurts is schoolbegeleider, leerkrachtcoach, communicatietrainer, traumatherapeut in opleiding en deugdentrainer.

10u00-12u00     Pestgedrag op school doorbreken met verbinding vanuit het hart.
                           Workshop door Indra Visser (2)

Veel kinderen krijgen op school op een of andere manier te maken met pesten. De pijn rond het pesten – zoals uitsluiting en eenzaamheid – zoekt een uitweg. En veel kinderen die gepest worden, gaan later ook zélf pesten; zonder interventie zet dit patroon zich dan in een of andere vorm voort in het volwassen leven.

In deze interactieve introductieworkshop maak je kennis met de kracht van een vernieuwend anti-pest programma voor scholen. Het maatwerkprogramma doorbreekt pestpatronen door kinderen vooruit te helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze ontdekken de waarde van respectvolle acceptatie en verbinding vanuit het hart waardoor er voor pestgedrag en vooroordelen geen plaats meer is…..

Tijdens de workshop ervaar je enkele aangepaste onderdelen van de programma’s die voor scholen beschikbaar zijn (vanaf groep 7).
Je gaat – net als de kinderen – ervaren hoe het is om in een omgeving te zijn waarin je je veilig, geliefd, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. Voel de kracht van het spel en de open communicatie. Ontdek dat je meer op elkaar lijkt dan verschilt!

Voor Indra Visser is het belangrijk dat kinderen zich veilig, geliefd, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, dat ze ergens bij horen en dat het voor hen veilig is om hun eigen waarheid te leven.
Vanuit haar passie geeft zij hieraan vorm binnen De Doorbraak (www.de-doorbraak.org) en haar bedrijf  Hartelink (www.hartelink.nl).

Aanbevolen videoclip: http://www.de-doorbraak.org

10u00-12u00     Gebaren met je kind: wie wil er nou niet weten wat er in
                           het hoofd van je kind omgaat?! Workshop door Marije Meijer (3)

Gebaren met je kind maakt het mogelijk om op een leuke en betekenisvolle manier met je kind te communiceren. Al voordat je kind kan praten, maar ook daarna, kun je met behulp van gebaren een ‘gesprek’ met hem voeren. Je kind kan zich door gebaren uiten, het kan met je delen wat het wil, ziet, voelt, ervaart en/of beleeft. Als ouder krijg je meer zicht op wat er in je kind omgaat. Dit geeft diepgang in de relatie, het verbetert de onderlinge relatie en vermindert kans op frustraties en misinterpretaties.
Het gebruik van gebaren is een vorm van communiceren, opvoeding en interactie met je kind, die toegankelijkheid, rust en vooral veel plezier met zich meebrengt.

Tijdens de workshop geef ik een stukje achtergrondinformatie en laat ik foto’s en filmpjes zien van gebarende kinderen. Ook zal ik een aantal gebaren voordoen die direct toepasbaar zijn in het contact met kinderen.  En geef ik voorbeelden van andere activiteiten, zoals een boekje met gebaren lezen en een liedje met gebaren zingen.
Kom ervaren hoe leuk het is om te gebaren!

Marije Meijer werkt al jaren met kinderen. In de kinderopvang, als gastouder, als moeder en bij haar werk met “Gebaren met je kind”. Gebaren met je kind” geeft cursussen, workshops, gastlessen en babyshowers in gebaren met kinderen voor ouders, opa’s en oma’s, belangstellenden, ROC’s, (kinderopvang)organisaties en bibliotheken vanuit Apeldoorn in midden, oost en noord Nederland (www.gebarenmetjekind.nl)

10u00-12u00     De belevingswereld van het kind door de ogen van een
                           Integratieve Kindertherapeute. 
                           Interactieve lezing door Joke Andringa (4)

Als ouder/opvoeder sta je soms met de handen in het haar wanneer je kind anders reageert dan jij verwachtte of hoopte. Zeker kinderen met een hoge mate van gevoeligheid zoals die met HSP, maar ook die met het label autisme of ADHD, worstelen met hun opvoeders en/of de wereld om hen heen. En hun ouders mét hen.
Waar komt die hoge mate van gevoeligheid eigenlijk vandaan? Hoe leer je je kind beter daar in begrijpen en begeleiden? Wat is handig om wel of juist niet te doen? Hoe verloopt die interactie tussen je kind en jou en hoe kom je als volwassene eigenlijk over op een kind? Wat zou je kind nu werkelijk ervaren?
Met ervaringsgerichte oefeningen en levendige praktijkvoorbeelden neemt Joke je mee voor een kijkje in de belevingswereld van het kind. Zij laat zien hoe de Integratieve Therapeut werkt met deze kinderen en hun ouders. Grote kans dat je hierna met andere ogen naar je kind én jezelf als ouder/opvoeder zult kijken.

Joke Andringa heeft een praktijk voor Integratieve Kindertherapie (www.praktijk-fitis.nl); een intensieve, kortdurende oplossingsgerichte vorm van psychotherapie, waarbij het kind centraal staat. Zij hanteert een systeemgerichte en holistische kijk op kinderen en hun ouders/opvoeders. Dit betekent dat ze een kind in samenhang ziet binnen een groter geheel.

Aanbevolen literatuur:
Kind en Familielot. Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief. Door Ingrid Dykstra
Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Door Martine F. Delfos
De sleutel tot zelfbevrijding. Encyclopedie van de psychosomatiek. Door Christiane Beerlandt
Aanraken, een levensbehoefte. Tactiele contacten in de opvang en op school. Door Marijke Sluijter

10u00-12u00     Het kind als spiegel voor de ouder. 
                           Workshop door Karin Tooren (5)
 

Als ouder zet je je in voor het levensgeluk van je kind, maar kinderen zetten zich net zo intens en aktief in voor joúw levensgeluk! Daartoe laten kinderen ons nauwkeurig weten wat er nodig is om tot volledige ontplooiing van ons zelf te komen. Zo helpen ze ons liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige ouders te worden, mits wij ons daarvoor open kunnen stellen…..
De methode Present Child® maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij dat doet voor je kind en dat kinderen dat doen door hun ouders te spiegelen.

Moeder vertelde: “Mijn zoon van 4 is altijd vrolijk en heeft veel energie. De laatste tijd is hij heel vaak erg boos. Hij is vooral heel erg luidruchtig, ook tijdens de les op school zit hij altijd geluid te maken. Hij kan niet stilzetten, moet altijd bewegen met armen en benen. Hij heeft het idee dat hij heel erg zijn best moet doen en vindt het fijn als iemand tegen hem zegt dat hij het goed doet. Alleen lekker buiten spelen doet hij ook niet. Ik wens hem een stukje rust toe en dat hij zichzelf mag zijn.”

Deze moeder maakte zich vaak zorgen en was erg naar buiten gericht om alles ‘goed te doen’. Ze dacht dat ze moest voldoen aan dat wat er van haar verwacht werd. Haar spontane, creatieve, vrolijke zelf was ze al lang uit het oog verloren. Ze maande haar innerlijke leven tot rust, hield er controle over. Toen deze moeder het inzicht kreeg dat er een heel energiek, vrolijk deel in haar aanwezig was, raakte haar dat meteen.
Haar zoon bracht haar dat in herinnering. Hij maakte haar duidelijk dat ze gewoon haar vrolijke zelf mocht zijn. Dat dit een wezenlijk deel was van haar als mens.
Deze moeder mocht zelf in beweging komen en zich vol energie gaan bezig houden met de dingen die belangrijk waren voor haar. De dingen waar ze echt blij van werd.
Sinds moeder deze boodschap heeft opgepikt en vaker koos voor dat wat voor haar belangrijk was, zijn de boze buien van haar zoon sterk verminderd.  Er kwam meer rust in hem en ook in de klas was hij minder nadrukkelijk aanwezig.

Niet alleen ouders kunnen leren van hun kinderen. Present Child® maakt duidelijk dat kinderen ál hun opvoeders spiegelen in de breedste zin van het woord. Dus ook leerkrachten, hulpverleners en iedereen die wil leren van kinderen. Iedereen kan dan ook geraakt worden door de gespiegelde boodschappen van kinderen die door Present Child® zichtbaar gemaakt worden.

Tijdens deze workshop krijgt u een introductie op de methodiek Present Child®  (het kind als spiegel voor de ouder), een inkijkje in de betekenis van het gedrag van uw kind voor uw persoonlijke leven en een persoonlijke, liefdevolle boodschap van uw kind.

Karin Tooren werkt in haar eigen gidspraktijk Kate als kindertolk®, psychosynthesegids, energiewerker en trainer/coach. Zij geeft individuele sessies, lezingen, workshops en trainingen in het basis- en voortgezet onderwijs (www.gidspraktijk.nl)

Literatuuropgave: “Het Fluisterkind. Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft”. Door Janita Venema

10u00-12u00     Stress bij Hoog Sensitieve Kinderen en het belang van
                           kwaliteitsvolle ontspanning. Lezing met 8 praktische tips
                           voor een goed stressbeheer en strategieën bij overprikkeling.
                           Door Tineke Rau (6)

Hoog Sensitieve Kinderen staan vaak en langdurig onder grote stress wat hun kwaliteit van leven niet ten goede komt; een goed stressbeheer is dan ook van groot belang.
In de lezing ga ik in op de vraag waarom een  kwaliteitsvolle ontspanning en stressbeheer essentieel zijn voor een optimale persoonlijke ontwikkeling van Hoog Sensitieve Kinderen.
Het grote gevaar van stress bij kinderen met hoog sensitiviteit wordt ontmaskerd.

Er worden 8 tips gegeven voor een goed stressbeheer bij kinderen met Hoog Sensitiviteit en we doorlopen 3 strategieën om toe te passen bij overprikkeling.
En hoe kunnen we kinderen de inzichten en begeleiding geven die bij hun vermogens past zodat het hoog sensitieve van obstakel tot ondersteuning in de persoonlijkheid kan evolueren?
Afsluiten doen we met een geleide meditatie voor rust en evenwicht.

Tineke Rau is gespecialiseerd in het begeleiden van de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren. Uit deze specialisatie ontstonden verschillende ondersteuningsprojecten, waaronder het praktische oefenboek ‘Van Stress Tot Diepe Relaxatie Bij Jouw Kind’.
Tineke verscheen in diverse media, zo nam ze onder meer als expert deel aan een programma op TV rond het thema ontspanning bij kinderen.
Tineke Rau is de oprichter van FLONKI, FLexibele ONtspannen Kinderen (www.flonki.com)

Aanbevolen literatuur: “Van Stress Tot Diepe Relaxatie Bij Jouw Kind”
(http://stress-kind.flonki.com/online-oefenboek): het Relax Oefenboek van Tineke

10u00-12u00     Metamorfosemassage: een massage voor ouder en kind. 
                           Workshop door Sylvia  van der Laan en Paulien Quik (7)

De metamorfosemassage die zijn oorsprong vindt in de voetreflexologie, bestaat uit een zachte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom op de voeten, de handen en het hoofd en geeft direct een gevoel van ontspanning. De voeten staan voor het willen, de handen voor het voelen en het hoofd voor het denken. Door de massage wordt dat wat je wilt, in harmonie gebracht met het voelen en het denken. Door het in harmonie komen van willen, denken en voelen en door de ontspanning kan degene die gemasseerd wordt het natuurlijke zelfvertrouwen in zich versterken of hervinden.

De stichting Bodhisattva heeft vanuit haar ervaringen met kinderen de cursus “Metamorfosemassage ouder en kind” ontwikkeld om spelender-wijs het kind weer dichter bij zichzelf te brengen. Doordat de massage heel eenvoudig te leren is, kunnen kinderen het meteen. Ouder en kind masseren elkaar zodat er de zachte aanraking is én het met elkaar zijn, hetgeen kan bijdragen tot een meer stabiele relatie tussen ouder(s) en kind. Omdat er niet gepraat hoeft te worden, ontstaat er de intimiteit, de rust, de ontspanning en het genieten van het samen zijn en leren beiden dat alles goed is zoals het is.
Juist Hoog Sensitieve Kinderen die snel prikkels oppakken waardoor ze onrustig worden, hebben hier baat bij.
In de workshop leert u reeds de basistechniek.     

Sylvia van der Laan, remedial teacher, ontwikkelde samen met Paulien Quik de “Metamorfose massage voor ouder en kind”. Meer informatie vindt u op www.stichtingbodhisattva.eu

Literatuuropgave: “Metamorfose massage van Gaston Saint-Pierre. Grondbeginselen en praktijk”. En “Metamorfose door Robert St.John. Prenataaltherapie”

12u00-13u00     Lunch

13u00-14u00     Uitwisseling in werkgroepjes voor wie aanwezig was bij de 
                           plenaire lezingen ‘s ochtends. Facultatief (8)

13u00-14u00     Hoog Sensitieve Kinderen in de kinder- en gastouderopvang. 
                           Interactieve lezing door Annet van Prooijen (9)

Als leidster in de kinder- en gastouderopvang ontvang ik steeds vaker Hoog Sensitive Kinderen.
Ik heb gemerkt dat het voor hsk-kinderen belangrijk is dat ze weten welke activiteiten ze die dag gaan ondernemen en welke leidsters er die dag zullen zijn. Voor hsk-kinderen is het bovendien belangrijk dat ze op tijd weten waar ze aan toe zijn en dat hierover geen misverstanden ontstaan.

Mijn lezing gaat dan ook over de behoefte van hsk-kinderen dat de dag voor hen gestructureerd verloopt, dat ze tijd nodig hebben om te wennen en hoe ik met deze behoeftes omga.
Ook zal ik ingaan op de vraag hoe hsk-kinderen met andere kinderen in de groep omgaan en hoe je daarop als leidster kunt inspelen.
Voor wie zich wat verder in het onderwerp wil verdiepen, breng ik een literatuurlijstje mee.

Annet van Prooijen heeft een uitgebreide en jarenlange ervaring in de kinder- en logeeropvang en als organisator van evenementen en kinderfeesten (www.kinderbureauannet.nl);  ook coacht zij kinderen waarbij zij onder andere gebruik maakt van massage en creatieve therapie (www.weerzicht.nl). Daarnaast coacht zij als lifecoach en budgetcoach en heeft ze een bed en breakfast.

13u00-14u00     Kinderyoga en Vreugdevol ouderschap. 
                           Workshop door Esther Stoop (10)

De meeste mensen zijn wel bekend met yoga. Maar heeft u ook wel eens gedacht aan yoga voor uw kind?
Uit onderzoek is gebleken dat kinderyoga onder andere een positief effect heeft op het concentratievermogen, op het uiten van emoties en op het zelfbeeld van kinderen.
Op die manier helpt Kinderyoga kinderen balans vinden in hun leven. Zowel letterlijk als figuurlijk.
U kunt ervoor kiezen uw kind lessen kinderyoga te laten volgen. Maar als ouders zijnde kunt u thuis ook zelf dingen doen met uw kind…  

Tijdens de workshop wordt een inleiding gehouden over kinderyoga in zijn algemeenheid. En we gaan in op de vraag hoe Hoog Sensitieve Kinderen baat kunnen hebben bij bepaalde houdingen/oefeningen en hoe ouder-kind yoga de onderlinge band kan versterken.
Vervolgens gaan we een aantal oefeningen doen die u gemakkelijk samen met uw kind thuis kunt doen.
Nieuwsgierig geworden wat kinderyoga voor uw kind kan betekenen? Kom dan naar de workshop waarbij we actief aan de slag gaan. 

Esther Stoop heeft een eigen praktijk op het gebied van coaching en bewustwording. Ze heeft de opleiding tot docent kinderyoga gevolgd omdat zij kinderen wil helpen rust te vinden in deze hectische maatschappij (www.praktijkdewensbron.nl).

13u00-14u00     In elk kind zit een droomschat……
                           Lezing door Hannah van der Borst over het Droomkind (11)

De vele indrukken en ervaringen van een kind worden ‘s nachts verwerkt in zijn dromen. Door het serieus nemen van de dromen van het kind kan er meer begrip en aandacht komen voor wat het kind bezighoudt. De droom bevat enorm veel informatie over hoe het kind in zijn eigen wereld staat en in de wereld om zich heen.
In de lezing neem ik jullie mee in de droomschatten van vele kinderen en wordt duidelijk hoe aandacht aan de dromen van het kind bijdraagt tot een harmonische ontwikkeling, waarbij het sociaal-emotioneel bewustzijn, de creativiteit en het zelfvertrouwen van het kind versterkt worden.
In mijn werk als intern begeleider  en kindercoach ontmoet ik veel kinderen die hun droomervaringen willen vertellen en erover praten. Soms zijn die dromen eng, soms mooi, soms droevig, maar vaak ook kleurrijk en vol energie of vanuit een andere dimensie.
Vele dromen en jaren verder blijven kinderdromen voor mij uniek; en hoewel er overeenkomsten en herkenningen zijn van thema’s in dromen is het aandacht geven aan het droomkind de sleutel om ingang te vinden in de wereld van het kind…….

Hannah van der Borst werkte vele jaren met enthousiasme in alle groepen van het basisonderwijs; momenteel is zij intern begeleidster in het basisonderwijs en stagebegeleidster van studenten aan de Pedagogische Academie.
Daarnaast heeft zij een eigen praktijk waarin zij kinderen, leerkrachten en leidinggevenden in het basisonderwijs coacht en begeleidt (www.hannah-veerkr8cht.nl)

Aanbevolen literatuur: ‘Wat droomt je kind’(Patricia Garfield) en ‘Kinderen en dromen’ (Roger Rundqvist)

13u00-14u00     Persoonlijke ervaringen met hoog sensitiviteit als ouder van
                           een kind met PDD-NOS. Lezing door Bertina Heijnens (12)

Als moeder van een sensitieve zoon met PDD-NOS wil Bertina graag haar levenservaring delen en inspiratie zijn voor ouders en begeleiders van hoog sensitieve kinderen.
Opvoeden leer je niet op school en je kind wordt niet geboren met een gebruiksaanwijzing, iets wat ook ik ontdekte als moeder van een sensitieve zoon met PDD-NOS. Ik heb de kijk van onze zoon op de wereld als een verrijking leren ervaren door in de ontwikkeling van onze zoon mee te groeien. Hij is net als ik bovenmatig geïnteresseerd in de natuur. Zo heb ook ik mijn roeping ontdekt wat leidde naar een carrière switch en naar de oprichting van mijn bedrijf Natuurcontact. 

In mijn lezing laat ik je met andere ogen naar je kind en je opvoeding kijken. Door Hoog Sensitiviteit positief te benaderen, door in de huid te kruipen van het kind, door sensitiviteit op praktische wijze in te passen in het (gezin)leven en door alles wat zich voordoet met humor te benaderen is er prima mee te leven.
Dit alles deel ik graag met je, niet in het minst de humor..….

Bertina ontvangt en bezoekt met haar bedrijf Natuurcontact scholen, bso’s, bedrijven en particulieren (kinderfeesten, familiebijeenkomsten) voor natuureducatie en natuurbelevingsactiviteiten. Ze beschikt over een eigen natuurterrein met veldschuur.
Meer informatie is te vinden op www.natuurcontact.nl, www.facebook.com/kinderfeest.indenatuur en www.facebook.com/pages/Natuurcontact/496232807086666 

Literatuuropgave: ‘Zeedieren zijn stille wezens’ van Sabine Berman

13u00-14u00     Wat vraagt de nieuwe generatie kinderen van ons? 
                           Lezing en workshop door Wilga Zibel (13)

De nieuwe generatie kinderen, “nieuwetijdskinderen”, past niet altijd in ons maatschappelijk model doordat ze meer willen leven vanuit hun hart en innerlijk weten. De verwachtingen van ouders en leerkrachten komen vaak niet overeen met de manier waarop deze kinderen zich innerlijk voelen en zich willen ontwikkelen. Ze kunnen hierdoor van zichzelf verwijderd raken en voelen zich niet goed in hun vel. Dat kan zich uiten in stoornissen als ADHD, PDNOS, autisme en zo voorts waardoor we steeds meer praten over ‘probleemkinderen’. Deze kinderen voelen zich vaak ongelukkig en kunnen dan een probleem gaan vormen voor zichzelf, hun ouders, hun leerkrachten en hun klas- en buurtgenoten.

Maar wat vragen deze kinderen van ons? Wat willen ze ons duidelijk maken? Alles in het leven verandert en blijft zich ontwikkelen. De nieuwe generatie daagt ons uit om te groeien door een andere benadering van hen te ontdekken.
Vanuit eigen ervaring en vanuit praktijkervaringen heb ik een “methode” ontwikkeld met de naam Kleuren-Wijs.

De lezing en workshop laat u kennis maken met het gedachtengoed van Kleuren-Wijs en toont een manier die u kunt gebruiken om kinderen te begeleiden naar zichzelf. Kleuren-Wijs is een methode voor bewust-zijn ontwikkeling dat uitgewerkt is in zeven boeken, met elk een eigen thema en kleur. Elke kleur van de regenboog brengt een kind een stap dichter bij zijn goud.
Het goud, dat ben jezelf! De methode bestaat uit kinderverhalen met een bewustzijns activatie. Hieraan zijn vragen, opdrachten en oefeningen gekoppeld om het bewustzijn te activeren. Op een spelende manier de weg terug vinden naar jezelf en blijven. Samen met het kind op pad. Het is een wederkerig proces vanuit verwondering, verbazing en ontroering…

Wilga Zibel heeft een praktijk voor levenskunsten en persoonlijke ontwikkeling
www.wilgazibel.nl

Literatuuropgave: Ieder kind in zijn eigen kracht van Carla Muysert-van Blitterswijk

13u00-14u00  Toewijding als Weg met Hart. Workshop door Rinus Roland (14)

“Op 58 jarige leeftijd werd mijn Sensitieve ex-vrouw Irma als Alzheimer-patiënt en als zwaar “sociaal zwak” gediagnosticeerd. Kort daarop bleek dat zij niet meer tot zelfstandig wonen in staat was, opname in een psychiatrische instelling of in een verpleeghuis leek onvermijdelijk.
Ik heb haar toen uitgenodigd bij mij te komen wonen en sinds een jaar zijn we weer bij elkaar, maar nu als woongroep.
Haar dementie, depressiviteit, waandenkbeelden en traumatische herbelevingen waren voor mij uitingsvormen van een boodschap die gehoord wilde worden en ik wilde luisteren…

Nu, na het afscheid nemen van mijn toenmalige vriendin die het allemaal niet zag zitten, na het inkrimpen van mijn sociale netwerk, na het zich terugtrekken van onze kinderen en nu het duidelijk is dat ik bijna geen stap meer kan verzetten zonder haar daarin mee te nemen, kan ik terugkijkend zeggen dat het allemaal meer dan de moeite waard was en is: ik had de boodschap niet willen missen…….

In de workshop ga ik in op wat ik als boodschap in ons proces ervaar en wil ik graag met gebruikmaking van de Reflectiekaarten met je delen hoe je op eenvoudige wijze “Toewijding als Weg met Hart” kunt gaan leven en beleven.”

Rinus Roland neemt het leven als uitgangspunt voor zijn spiritueel pad en voor zijn levensplezier. Hij vertrouwt er op dat goed luisteren naar wat hij voelt, zijn kompas naar bewustzijnsgroei en levensvreugde is en dat heling zich zonder al teveel pijn en moeite kan aandienen wanneer we trouw kunnen zijn aan het volgen van ons levenspad.

Rinus Roland is eigenaar en oprichter van Eoscentra en Pallasia (www.pallasia.nl) en initiatiefnemer van het symposium.

14u15-15u15     Plenaire uitwisseling voor wie deelnam aan de werkgroepjes.
                           Facultatief (15)
 

14u15-15u15     Vergeven als groeipad in de ouder-kind relatie.
                           Workshop door Hans Hocksenar (16)

Ouders tasten regelmatig in hun buidel van vergevingsgezindheid en vergeven hun kinderen als ze fouten maken. Ouders vergeven vaak ook niet. Evenzo vergeven kinderen de fouten van hun ouders vaak niet.

Hoe voel jij je als je denkt aan een situatie die je jezelf of een ander niet kunt vergeven?
Het vasthouden van een onvergeeflijke situatie brengt – hoezeer je ook overtuigd bent dat een daad absoluut onvergeeflijk is – geen levensgeluk. Elke keer als je aan die situatie denkt, spuit je feitelijk gif in je lichaam en voed je het donker. Je gaat je er niet prettiger door voelen.
Zonder vergeving blijf je in het pijnlijke duister tasten en worden oude wonden niet geheeld, ze worden zelfs weer geopend door kleine voorvallen.
Hoe zou het voelen als je tot vergeving kunt komen?

De workshop brengt je naar een ervaring die je (jezelf) moeilijk kunt vergeven. Het laat je het verschil ervaren hoe je lichaam aanvoelt bij onvergeeflijkheid en vanuit de vergeving. Ook wordt je een methode aangereikt waarmee je tot vergeving kunt komen.
Welke vorm van zijn zul je daarna gaan kiezen? Welke vruchten kunt je daarvan gaan plukken in je relatie met je kind of ouders?

Hans kende een roerige kindertijd en jeugd hetgeen zich toen hij volwassen werd, voortzette in een chaotisch leef- en werkpatroon dat zich kenmerkte door een pijnlijk onvermogen zich te vinden in wat voor relatie of vriendschap dan ook.
Toen hij zich wist over te geven aan een leven vanuit eenvoud en vertrouwen, opende zich een geheel nieuw pad voor hem. Vergeving bracht de mogelijkheid met zijn omgeving in vrede te leven.
Hans heeft een eigen praktijk, Hans Hocksenar’s Therapeutisch Groeicentrum (www.bio-energetica.com), waarin hij lichaam en geest healt in contact met bron en aarde…..

14u15-15u15     De Energyswitch voor Sensitieve kinderen.
                           Door Hester van der Zee (workshop en lezing) (17)

Veel Hoog Sensitieve Kinderen vinden het moeilijk om om te gaan met hun gevoeligheid en ervaren die soms eerder als een handicap dan als een kwaliteit. Wat gebeurt er op energetisch niveau als je zo gevoelig bent en hoe kan het gewaar zijn van energie je als kind juist wél ondersteunen in je gevoeligheid.

Om als kind goed om te kunnen gaan met het waarnemen van energie, is het belangrijk dat je kind zijn eigen plekje creëert waar het veilig is en waar het zich altijd kan terug trekken; en dat is wat de energyswitch je leert. Dit als ouder aan je kinderen te kunnen meegeven is een bijzonder geschenk waardoor ze kalm en vol zelfvertrouwen leren te ZIJN en zich uiteindelijk veel beter kunnen concentreren en handhaven in het dagelijks leven.

De lezing/workshop gaat in op het begrip energie en wat dit betekent in relatie tot hoogsensitiviteit. En geeft praktische handvatten als de Energyswitch en andere tools voor ouders en Hoog Sensitieve Kinderen waarmee het kind beter bij zichzelf kan blijven en minder beinvloedbaar is door zijn omgeving.

Hester van der Zee heeft een praktijk voor Sensitieve kinderen en volwassenen in Nijmegen: www.de-zee.nl

Aanbevolen literatuur:  De zintuigenboom, de energyswitch voor kinderen. Door Sylvia van Zoeren

14u15-15u15     Witte Veer & rode schoen:
                           Hoog voelen en diep aarden in even(ge)wicht
                           Workshop door Dorothee Helmert (18)

Sinds 1996 ontwikkelt Dorothee Helmert samen met kinderen de Berenholremedies: natuurenergieën opgenomen in water. Hun werking is gebaseerd op de natuurgeneeskunde zoals die met de Engelse arts Dr. Bach en de Bachremedies bekend werd. De Berenholremedies zijn remedies van deze tijd en worden sinds 2007 zonder alcohol geprepareerd.

Aan de hand van een veelzijdig symbool licht Dorothee toe hoe de Berenholremedies werken en wat ze kunnen betekenen voor hooggevoelige kinderen, juist ook via hun ouders en begeleiders.
De volgende onderwerpen staan centraal:

  • leven volgens natuurlijke wetten
  • aarden, uiten en begrenzen
  • oerkracht en kwetsbaarheid
  • gezonde Ik-krachten en individualiteit
  • bescherming creëren
  • je eigen lichaams-kruis dragen ipv de lasten van een ander
  • wezenlijke communicatie
  • speelsheid, blijdschap en levensvreugde

   
Tijdens de workshop gaan de deelnemers op creatieve en speelse manieren kennis maken met de Berenholremedies en met de nieuwe perspectieven die deze aanreiken om hooggevoelige kinderen de juiste voedingsbodem te bieden voor een wezenlijke ontplooiing hier op aarde. Het gedicht “Berenholvisioen – Ritalin adieu” weerspiegelt in bondige vorm de heelkracht van de Natuur zoals die in deze remedies ter beschikking staat.

    Vanuit Kinderpraktijk ‘Het Berenhol’ zet Dorothee Helmert zich met hart en ziel in voor een natuurlijke ontplooiing van (jonge) kinderen, ook via hun ouders en begeleiders. Daarbij integreert ze haar vakkennis als danstherapeute, bloesemtherapeute en kindertolk met verworven inzichten vanuit jarenlang bewegingsonderzoek in de natuur en jarenlange ervaring in het begeleiden van (jonge) kinderen via beweging en klank.

14u15-15u15     Moeiteloos ouderschap; van consequent doen, naar congruent zijn. 
                           Interactieve lezing door Marianne Langemeijer (19)

Als een opvoedvraagstuk ondanks alle praktische acties, de beste wil van de wereld en alle ouderlijke liefde blijft voortbestaan, dan kan het zijn dat er iets speelt in de onderliggende dynamiek in het gezin. Het is mijn specialiteit om juist op deze onderlaag met een ouder te werken, en via de ouder met en voor het kind. Als gebondenheid een verbondenheid wordt tussen ouder en kind dan kom je als opvoeder pas echt steunend achter je kind te staan. Opvoeden wordt moeiteloos.
Ik vertel in deze lezing hoe ik in een individuele opvoed-opstelling, via systemisch werk, met een ouder aan de slag ga met vragen over broekplassen, grenzen stellen, veelvuldige ruzies, onverklaarbare driftaanvallen, onzekerheid als ouder en zo voorts. Waar mogelijk ga ik in op vragen en geef ik je een praktische tip mee met groots effect.

Vanuit haar jarenlange ervaring met NLP, als familieopsteller, als astrologe, docent handvaardigheid en als oprichtster en bestuurster van de Stichting Nieuwetijdskinderen en als moeder deelt Marianne graag haar kennis en ervaring met je delen over het intuïtieve en gevoelige kind. Enige jaren geleden ontwikkelde zij de individuele opvoed-opstellingen voor ouders, een combinatie van familieopstellingen en NLP (www.kwaliteitsopvoeding.nl).

Literatuuropgave: haar eigen boek “Individuele Opvoedopstellingen via vloertegels”

14u15-15u15  Natuur laat kinderen stralen. Workshop door Petra Wilbrink (20)

Sensitieve kinderen merken veel op en raken gemakkelijker overmand door de vele prikkels in het dagelijkse leven. Een gevolg hiervan kan zijn dat deze kinderen zich terugtrekken in zichzelf, angstig worden of een laag zelfvertrouwen ontwikkelen.
De natuur is voor hen een natuurlijke bron van rust, ruimte en aandacht, een plek om te ontladen en nieuwe energie op te doen. De natuur ontstrest hen.
Sensitieve kinderen voelen dan ook vaak een sterke band met de natuur en de dieren en planten om hen heen. Voor deze kinderen is verbinding met natuur, dieren en planten essentieel om zich goed te voelen……
In de workshop bekijken we de helende werking van natuur. We werken met energie uit de natuur en ervaren enkele praktische werkvormen die ouders of begeleiders kunnen inzetten om hun Sensitieve kinderen en zichzelf meer in balans te brengen.

Petra Wilbrink is bioloog en kindercoach. Ze heeft een praktijk voor kindercoaching in de natuur (www.petrawilbrink.nl). Daarnaast geeft ze trainingen en workshops over natuurbeleving voor volwassenen en kinderen (www.almaterra.nl).

Literatuur:
Het Oergevoel van Agnes Meijs
Rupsen horen poepen van Jeannette Boogmans

14u15-15u15     Filosoferen als gespreksmethode voor het zich ontwikkelende kind. 
                          Workshop van Educare door Alberthe Papma en Ineke Struyk (21)

Om te kunnen uitvliegen moeten kinderen eerst geworteld zijn en vanuit verbondenheid worden ze sterk en bereid zich in te zetten voor anderen en de samenleving. Als ouders, opvoeders en leraren hier oog voor hebben kunnen ze op een eenvoudige wijze een basis leggen waarin juist ook het Sensitieve kind kan gedijen.
In de workshop laten we zien wat filosoferen kan betekenen voor de verbinding tussen opvoeders en hun (Sensitieve) kinderen. Juist het hooggevoelige aspect waarmee het kind vaak niet naar buiten komt, wordt door de hierbij gehanteerde socratische gesprekstechniek aangeraakt waardoor het kind zijn stem wil laten horen. De hechte band die ze daarbij kunnen voelen met anderen, zichzelf en de natuur verankert kinderen vervolgens in het leven.
Als het weer het toelaat, zal (een deel van) de workshop zich buiten afspelen.

Daarnaast is er de mogelijkheid in onze stand nader kennis te maken met Educare, dat meer is dan alleen een tijdschrift.
Educare is een platform en tijdschrift over opgroeien en opvoeden in verbondenheid waarbij leren zich niet beperkt tot het gezin of het klaslokaal, maar het leven zelf de leerschool is. Educare is daarmee een verbindende schakel in een netwerk van opvoeders die antwoorden zoeken op de vragen van deze tijd in deze complexe samenleving.
Niet wàt kinderen worden, maar wie zij als mens zijn staat voor Educare centraal, waarbij in het leren veel belang gehecht wordt aan intuïtie, creativiteit, sociale en emotionele vaardigheden (www.educare.nl)

Ineke Struijk is religiewetenschapper, leerkracht en taalcoördinator. Zij is werkzaam in het onderwijs en gespecialiseerd in taal en in het filosoferen met kinderen; daarnaast richt zij zich op identiteitsontwikkeling en levensbeschouwing. Zij is als redactielid en auteur verbonden aan het platform en tijdschrift Educare.

Alberthe Papma is kinderyogadocent en kindercoach en tevens eigenaar van Bureau Zin in Groen. Vanuit Zin in Groen richt ze zich onder meer op vraagstukken rondom natuur, gezondheid, zingeving en ‘groen opgroeien’. Ze is als redactielid en auteur verbonden aan het platform en tijdschrift Educare (www.kinderyoga.org en www.ziningroen.nl)

Literatuuropgave:
http://www.grootdenkraam.nl/images/boekenlijst_filosoferen_met_kinderenmarijkegoudriaan.pdf

15u30-16u30      Vreugdevol Ouderschap & Huilen, Boos en Ruzie. 
                            Workshop door Elise Verheul
 (22)

‘Als we de rivier van het leven
vrij door ons heen laten stromen,
is vreugde het onvermijdelijke gevolg’ 
( S. Gawain)

Huilen, boos zijn en ruzie maken… daar zijn kinderen heel goed in (en jij ook?)!
De emoties van je kind kunnen je diep ráken. Soms weet je niet wat je ermee moet, of wat je ermee kunt. Je kunt je als ouder heel machteloos voelen.

Het is vaak relatief ‘eenvoudig’ om samen te zijn als er plezier beleefd wordt, maar in hoeverre ben je in staat om werkelijk in verbinding te blijven als je kind bedroefd, boos of bang is, of misschien zelfs ruzie ‘zoekt’?
In deze workshop krijg je informatie aangereikt over de unieke belevingswereld van kinderen. Wat is de functie van hun emoties? Wat brengen de emoties van je kind bij jou teweeg? Hoe kun je het beste met de emoties van je kind en jezelf omgaan? Wat is de (verborgen) kracht van emoties?
Tevens krijg je handreikingen hoe je jouw kind op respectvolle wijze kunt ondersteunen door binnen veilige grenzen ruimte te geven aan emotionele ontlading.

Elise Verheul heeft een praktijk voor integratieve kindertherapie & ouderbegeleiding (www.eliseverheul.nl). Tevens is zij oprichtster van het workshop-vierluik Meesterlijk Moederschap (www.meesterlijkmoederschap.nl)

Boekentips:
De Ontknooping – Marinus Knoope
Huilen, Boos zijn, Ruzie – Hanneke van Hasselt-Mooij
Spelend Opvoeden – L. J. Cohen (helaas is dit prachtige boek niet meer nieuw verkrijgbaar)
Boos- Riekje Boswijk Hummel
Omarm je woede – Thich Nhat Hanh

15u30-16u30     Hoog Sensitieve Kinderen en hun twee-dimensionale 
                           belevingingswereld. Channeling en workshop door
                           Anne Asbreuk (23)

In ons leven wordt ieder mens, bewust en/of onbewust begeleid door spirituele helpers. Dit kunnen bijvoorbeeld (bescherm)engelen zijn of overleden familieleden of vrienden, gidsen, spirituele meesters of kinderen: vriendjes en vriendinnetjes. Heel veel kinderen zijn zich (op jonge leeftijd ) vaak bewust van dit contact. Voor hen is het normaal om zowel in de zichtbare als in de voor velen onzichtbare oftewel geestenwereld te zijn. Want deze zijn beide even werkelijk voor hen.

Het is dan ook een verwarrende en vaak traumatische ervaring voor kinderen als ze merken dat hun omgeving maar in één wereld leeft. Want juist de geestenwereld geeft deze kinderen een thuis-gevoel van veiligheid, liefde en koestering. De aardse wereld echter moeten ze nog(her)ontdekken.

Steeds meer zeer gevoelige kinderen houden zich vast aan hun contact met de geestenwereld, leven zo in één dimensie en blijven trouw aan zichzelf en het contact met de geestenwereld met als gevolg dat ze op aards niveau moeizaam functioneren en communiceren en “vreemd” gedrag vertonen. Een andere, hele grote groep gevoelige kinderen kiest er (on)bewust voor om het contact met de geestenwereld te verbreken omdat ze aanvoelen dat hun omgeving deze wereld niet ziet, accepteert of kent of hun waarnemingen afdoet als fantasie of er met angst op reageert. Zij willen er graag bijhoren en niet “anders” zijn en zwijgen en passen zich aan, aan de aardse verwachtingen. Ook zij leven dan in één dimensie. Hiermee geven ze hun essentie, hun kracht en wijsheid op. Het kind raakt vervreemd van zichzelf en verliest zichzelf en zijn levens-zin en levensvreugde.

Maar juist wij als ouders, opvoeders en begeleiders willen deze gevoelige kinderen een veilige en liefdevolle plek op aarde geven. Wij kunnen deze kinderen begeleiden door in te gaan op hun vraag ons weer te verbinden met wie wij zelf in essentie zijn waardoor wij ons open kunnen stellen voor hen en hun twee-dimensionale belevingswereld, voor hun geestelijke én aardse realiteit. Het Hoog Sensitieve Kind kan pas tot bloei komen als het mag zijn wie het in wezen is. Wij kunnen hun helpen om op aarde hun weg te vinden en zij prikkelen ons het contact met onze essentie ter hervinden en versterken. En zo groeien we samen in verbondenheid en gelijkheid.

In deze workshop en channelling, een vervolg op haar plenaire lezing, neemt Anne je mee in de twee-dimensionale belevingswereld door contact te maken met haar spirituele begeleiders en hen de mogelijkheid te geven om relevante informatie omtrent het onderwerp “ Hoog Sensitieve Kinderen en hun twee-dimensionale belevingswereld” door te geven aan de toehoorders. Vervolgens is er ruimte voor persoonlijke vragen uit de groep.

15u30-16u30      Het Deugdenkaartenspel voor kinderen en ouders.
                            Workshop door Willy Hensen en Maarten Hurts (24)

Tijdens de lezing ’s ochtends lieten Willy en Maarten u kennis maken met het Deugdenproject, de Vijf strategieën, de Deugdenkaarten en de Reflectiekaarten.

We gaan met de kaarten verder aan de slag zodat we “aan den lijve” kunnen gaan ervaren hoe kaarten raken en een diepe onderlinge verbinding mogelijk maken. Bij deze workshop gaan we u laten ervaren hoe ons motto ‘KIJKEN DOOR EEN DEUGDENBRIL MAAKT EEN WERELD VAN VERSCHIL’ werkt. We gaan strategie 1 ‘Spreek de deugdentaal: benoem karaktereigenschappen met deugden’ in de praktijk leren toepassen. Hierbij nemen we uw kind(eren) en/of uw familie-vrienden als uitgangspunt. Ook gaan we ontdekken hoe strategie 2 ‘Herken leermomenten’ kan werken. Tot slot zal er tijd zijn voor het stellen van vragen.

15u30-16u30     Maak je zenuwstelsel vrij van contracties en word niet meer 
                           getriggerd door je kind….. (workshop door Hans Velders) ( 25)

In deze mini workshop, een vervolg op de plenaire lezing van Hans Velders en Elise Verheul, krijg je via je lichaam aangereikt hoe je je zenuwstelsel vrij kunt maken van belemmeringen, zogenaamde contracties.

Wanneer je ´getriggerd´ wordt door je kind, dan belemmeren deze contracties het contact met je kind doordat de opgewekte emotie niet effectief door het zenuwstelel worden afgehandeld. Het gevolg is een emotionele implosie (je trekt je intern terug) of explosie (bij voorbeeld naar buiten lopen of afreageren op het kind). Anders gezegd, er ontstaat een vecht/vlucht reactie of een bevriezings/terugtrek reactie.

Al deze reacties zijn op onmacht gebaseerd, vermoeiend en niet effectief. Dit hoeft niet zo te blijven, in deze workshop leer je hoe je je lichaam vrij kunt maken van contracties en niet meer door je kind “getriggerd” hoeft te worden……

15u30-16u30     Eenvoud voor ouders als groeipad naar hun kinderen toe.
                           Workshop door Hans Hocksenar (26)

De structuur van onze maatschappij is ingewikkeld. Mensen raken hierdoor het contact met hun natuurlijke eenvoud kwijt en daardoor hun weg. Kijkend naar het heelal, de aarde en de natuur zie ik een veelzijdigheid en hoe alles in elkaar is “gezet”en functioneert. Ik zie dat het hier om puur afgestemde eenvoud gaat. Vanuit afgestemde eenvoud kunnen er complexe dingen ontstaan, die zelfs ons bevattingsvermogen te boven gaan, maar ze ontstaan vanuit eenvoud en niet van in-gewikkeld zijn.

In-gewikkeld zijn is eigenlijk een status van wanorde. Het voelt vaak niet prettig om met ingewikkelde dingen bezig te zijn en om in-gewikkeld te zijn. Iets anders is de uitdaging om complexe dingen uit te zoeken en hierdoor ontdekkingen te doen. Als je iets ontdekt is het meestal het moment dat je even afstand neemt, even niet denkt. Ineens is er het AHA moment en wordt de oplossing zichtbaar. Urenlang denken bracht je niet wat er door afstand te nemen “zomaar” ontstond.

In-gewikkelde levensstructuren houden je af van je wezenlijke levensvragen en uitdagingen. Je bent wel bezig met je leven, maar is dit in-gewikkelde leven wat je wilt en is het je levensopdracht? Wil je een ingewikkelde levensstructuur overdragen aan je kinderen? Is een ingewikkelde levensstructuur niet veel te ‘índruk’-wekkend voor (hoog sensitieve) kinderen, waardoor zij op hun beurt afgesloten raken van hun wezenlijkheid?

Vind jij het daarom ook een uitdaging om de in-gewikkeldheid te ONT-WIKKELEN?

De workshop brengt je bij een simpele wijze van bij jezelf zijn en van jezelf te houden. Het brengt je bij de ‘WIJZE’ eenvoud die al in je aanwezig was. Die wijsheid geeft je alles wat je nodig hebt, omdat het jouw levensinformatie bevat.

Hans kende een roerige kindertijd en jeugd hetgeen zich toen hij volwassen werd, voortzette in een chaotisch leef- en werkpatroon dat zich kenmerkte door een pijnlijk onvermogen zich te vinden in wat voor relatie of vriendschap dan ook. Toen hij zich wist over te geven aan een leven vanuit eenvoud en vertrouwen, opende zich een geheel nieuw pad voor hem. Vergeving bracht de mogelijkheid met zijn omgeving in vrede te leven. Hans heeft een eigen praktijk, Hans Hocksenar’s Therapeutisch Groeicentrum (www.bio-energetica.com), waarin hij lichaam en geest healt in contact met bron en aarde…..

Plenaire afsluiting
16u45-17u00     Door Rinus Roland,  initiatiefnemer

Boekentafel
Eoscentra, de mede-organisator van de beurs, omvat tevens een uitgeverij, bij de meesten bekend onder de naam Spiritboek. Naast de stand met folders/brochures bieden wij dan ook tevens onze eigen boeken aan. Niet gratis, maar wel voor een aparte prijs.

Lunch
Het lunchaanbod bestaat uit:
2 vegetarische soepen
Verschillende soorten broodjes
Zoet beleg, kaas en vlees
Jus
Thee en koffie